KHiB-Virkelig ikke

Galleri Norske Grafikere innleder det nye året med utstillingen Virkelig Ikke, representert av fem kunstnere med bakgrunn fra Bachelorstudiet i Grafikk ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen.

Christian Dugstad, Andreas Evensen, Martin Harkjerr Halse, Iselin Page og Hege Thoresen tok alle eksamen våren 2013, og har siden det gått i ulike retninger med sitt kunstneriske arbeid.

Virkelig Ikke er en utstilling som forsøker å samle disse kunstnerskapene, med tilhørigheten til grafikk som utgangspunkt. Denne tilknytningen er ikke nødvendigvis mediespesifikk, men kan leses inn i de ulike arbeidene ved hjelp av betrakterens egne oppfatninger om hvordan grafikken defineres i dag.
Det har vært en av hovedmotivasjonene til denne gruppen å jobbe direkte med denne konteksten, for å utforske hvordan de individuelt sett forholder seg til grafikk som en samlende kategori.  Utstillingen peker i retning av en utradisjonell og mer utvidet tilnærming til grafikkbegrepet.

Christian Dugstad – Mellom tegning, maleri og performance viser jeg frem en praksis som fra bunnen av er strukturert på den måten at disse mediene skal være avhengig av hverandre. På den måten nulles mediene ut og jeg opplever at jeg kan snakke fritt igjen.

Andreas Evensen – Et gjennomgående element ved min skapende aktivitet er begeistringen for estetikken i tilfeldigheter som oppstår i prosessene mine, og generelle tilfeldigheter som påvirker resultatet av arbeidet. Samtidig er håndverket som følger de grafiske teknikkene jeg arbeider med svært givende for meg. Trestokkene blir bearbeidet i flere omganger før de trykkes for hånd. Trykkene beveger seg i et grenseland mellom kontroll og og mangel på kontroll, og ender som en koalisjon av treets egen karakter og avtrykket etter prosessen.

Martin Harkjerr Halse «Ørten malerier» – Maleri og dokumentasjon har lenge vært nøkkelord i min kunstpraksis, og jeg er interessert i hvordan disse kategoriene forholder seg til hverandre. I gråsonen mellom verk og representasjon ønsker jeg å skape et spillerom der jeg kan utforske verkets og aktivitetetenes verdigrunnlag.

Iselin Page «Words as installation» – The reason to work is always unclear, the reason to write is more unclear. It should reflect the practice, the research and the process of the work. Sometimes it does neither, other times it does some. Never it does all. (…) Look at the objects as they were words. Study the different pieces, see how they connect to each other. See them; together, separately, sideways, backwards, upside down, downside up, from the roof, from the floor, from every corner of the room.  Look closely and you will discover the similarities between them. You will see that each object has a function, they have to stand together, unless it falls apart.

Hege Cathrine Thoresen «Med tid som material» – Tid spiller en vesentlig rolle i mine arbeider. Ikke bare når det kommer til forarbeid og utførelse, men også i valg av motiv enten jeg jobber med Mezzotint eller tegning. For meg er det viktig at arbeidet nettopp tar lang tid. En tidkrevende prosess er ofte en mer raffinert prosess der samspillet mellom kontroll og spontanitet er viktig.
Jeg baserer arbeidene mine på opplevelser av stemninger og endringer. Forandringer og forfall med fokus på øyeblikket og tilstedeværelse. Når jeg fordyper meg i øyeblikket og detaljene tolker jeg omgivelsene rundt meg.
Et annet viktig aspekt i mine arbeider er kontraster. Kontrasten mellom lys og mørke, hvordan de er helt avhengige av hverandre for å kunne eksistere. Ikke bare på et visuelt plan men også mellom oss mennesker. For å kunne sette pris på de gode øyeblikkene må også opplevelsen av de vonde eller skremmende finne sted. I Mezzotint teknikken skrapes de lyse partiene frem fra den mørke flaten, jeg leter ofte etter det hemmelighetsfulle når jeg tegner med lyset.