Adam Saks
What’s done in the Dark
Will be brought to the Light

20. mai – 18. juni 2017

Norske Grafikere har stor glede av å ønske velkommen til Adam Saks’ utstilling What’s done in the Dark Will be brought to the Light.

I sine nye store tresnitt og koldnålsraderinger tar Adam Saks utgangspunkt i stillebenet som utvidet begrep og lar det avspeile menneskets sårbare eksistens. Han etablerer et univers av figurer, planter og skriftfragmenter som etterligner naturens konstante kretsløp av oppblomstring og forfall. Saks blander elementer fra samtiden og popkulturen til et kaleidoskopisk Memento mori, der barokkens vanitassymboler opptrer side om side med knokejern, anatomiske bruddstykker og valmuens løfte om ekstase og forglemmelse.

Adam Saks’ arbeider ligger i spennet mellom figurasjon og abstraksjon og har ofte et flertydig narrativ. Han er kjent for å hente sine motiver fra ulike kunsthistoriske perioder og visuelle kulturer, og danner dermed fascinerende paralleller og meninger. Saks er både grafiker og maler, som grafiker arbeider han med dristige og fargerike tresnitt og mer delikate dyptrykk.

Adam Saks er født i København i 1974, han bor og arbeider i Berlin. Han har sin utdannelse fra det Kgl. Danske Kunstakademi (1993 – 99). Saks hadde sitt gjennombrudd tidlig på 2000-tallet og har siden stilt ut internasjonalt på en rekke museer og gallerier, blant annet ARoS – Aarhus Kunstmuseum, Nordiska Akvarellmuseet, LAC – Lieu d’Art Contemporain, Kunstverein Reutlingen. I 2014 var Adam Saks nominert til Queen Sonja Print Award og i 2015 ble han den første mottager av Kjell Nupen Memorial Grant.

Det blir utgitt en katalog til utstillingen med tekst av Sune Nordgren.