f.v. Annette Kireulf - In a Highly Developed Consumer Society Even Cooking Your Own Food Can Be an Act of Resistance. Tresnitt. Caroline Kierulf - Trust. Tresnitt.

f.v. Annette Kireulf – In a Highly Developed Consumer Society Even Cooking Your Own Food Can Be an Act of Resistance. Tresnitt. Caroline Kierulf – Trust. Tresnitt.

Annette og Caroline Kierulf
Boliggjeld er dagens rock’n roll
24. november – 23. desember 2011

I anledning åpningen blir det diktopplesning ved Tormod Haugland.

Norske Grafikere har gleden av å presentere arbeider av Annette og Caroline Kierulf  i utstillingen Boliggjeld er dagens rock’n roll. Utstillingen består av en serie tresnitt og en artist book.  A. & C. Kierulf undersøker om en gammel håndverksteknikk som tresnittet kan gi oss distanse til og sette vår egen tid i perspektiv.

Annette og Caroline Kierulf arbeider med koblinger mellom tekst og bilde. De er henter inspirasjon fra reklamens slagkraftige form, med korte budskap i et fengende billedspråk, samtidig som de ønsker å kommentere reklamespråket kritisk. Tematisk kretser bildene rundt forhold som gjelder slow time, økologisk bærekraft, feminisme og mangel på fellesskap. Tekstbitene kan være selvkomponert eller lånte begreper fra økonomifeltet, som i bildet Calculated Risk, eller sitater fra Ivar Aasens samling av gamle ordtak: Den som sår pengar haustar armod.

Deres estetiske uttrykk er inspirert av folkekunst, modernistisk kunst, populærkultur og særlig plakatkunst, men også tresnittets forhistorie som det første massemediet i Europa. I Skandinavia var tresnittet, i form av kistebrev, særlig populært blant vanlige folk på 1700-1850-tallet. Kistebrevene ble limt på innsiden av kistelokk, eller brukt som veggdekorasjoner. De besto av bilde og tekst og ble brukt både til folkeopplysning og underholdning og kunne være allegoriske, satiriske, eventyrlige eller belærende. Denne utstillingen er deres versjon av kistebrev – anno 2011.

Annette f. 1964 og Caroline f. 1968 har samarbeidet siden 1999. De arbeider med hver sine bilder innenfor en felles tematisk ramme. De har hatt en rekke utstillinger hver for seg. Annette Kierulf  jobber også som kurator, og kuraterte blant annet Momentum-festivalen i 2006. Begge er utdannet på Kunsthøgskolen i Bergen, hvor de nå underviser.