Arild Yttri - Pubertet

Arild Yttri
Kobberstikk
27. november – 23. desember 2004

Galleri Norske Grafikere har gleden av å invitere til åpning av Arild Yttris separatutstilling «Kobberstikk». Utstillingen viser hans bilder under ett, noe som gir en sjelden anledning til å studere en grafisk teknikk som få eller noen i det hele tatt behersker bedre i Norge. Yttri har maktet å skape et samtidsuttrykk i kobberstikkene og han gjør dermed denne 600 år gamle teknikken aktuell, noe han i denne utstillingen ettertrykkelig beviser.

Kobberstikk er en av de eldste grafiske teknikker og det er i alt vesentlig en strektegning hvor også punkter forekommer. I kobberstikket er bildet trykket fra en gravert kobberplate. Valørforskjeller dannes ved hjelp av parallell- og krysskravering hvor strekenes bredde og mellomrom varieres. Graveringen og det harde metallet gjør at strekene får en presis og stram karakter

I Arild Yttris arbeider ser vi gleden over å mestre et håndverk og over å gjengi en detaljrikdom som står i kontrast til mye av tidens flyktige grep. I Yttris kobberstikk møter vi en dialog mellom det eksakt registrerte og det formale. Dette er med på å gi bildene en kvalitet som får oss til å stanse opp, fordi vi blir konfrontert med det gjenkjennelige satt opp mot noe som gjør det til noe mer enn ren registrering. Dag Kristian Kuløy sier at Yttri på denne måten makter å sette fortid og nåtid sammen i en visuell dialog. Arild Yttri beveger seg mot moderne grafikk når han bruker datagrafikk i gravyren. Yttri blander det lekne med det presist registrerte som han tematiserer i portretter, erotiske skildringer og studier av gamle mestre.

Arild Yttri (f. 1958) bor og arbeider i Oslo. Han har sin utdannelse fra Bergens Kunsthåndverkskole, Statens Kunstakademi og Sentral Academy of Applied Art i Beijing. Han har i snart 20 år arbeidet ved Norges Banks Seddeltrykkeri som grafiker. Han har mottatt flere priser og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd m.m.