En stær - 2003. Håndkolorert koldnål. 19 x 13,7 cm

 

Arne Bendik Sjur
GRAFIKK I 50 ÅR
2. oktober – 26. oktober 2014

Galleri Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til Arne Bendik Sjurs jubileumsutstilling Grafikk i 50 år. Sjur tilhører en generasjon grafikere som satte et tydelig preg på norsk kunstliv fra midten av 60-årene. Utstillingen består av 130 grafiske verk fra 1964-2014 som presenteres i kronologisk rekkefølge, fra begynnelse til slutt. Arbeidene gjenspeiler kunstnerens kontinuitet og variasjon på samme tid. Den tematiske spennvidden har blitt større med årene, men det handler alltid om menneskelige og kroppslige erfaringer. Han forener det vakre og groteske, det bisarre og realistiske i en følsom strek. Detaljerte nålestikk som formidler ulike fasetter av ømhet, eksistensialisme og forgjengelighet.

Det finnes også referanser til psykiatrien hos Arne Bendik Sjur, både tematisk og erfaringsmessig. Hans billedverden er preget av menneskelige sinnstilstander som reflekterer livets kamp på ulike måter. Kontrastene mellom lys og mørke betoner den underliggende angsten, ytterligere forsterket av bildenes intime formater. Han har selv opplevd å være pårørende, og siden 1985 har han undervist psykiatriske pasienter i grafikk ved institusjonen 31B i Grønlandsleiret.

Arne Bendik Sjur er autodidakt og har stort sett beveget seg på utsiden av kunstinstitusjonene. I 1964 avbrøt han studiene på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og begynte som assistent ved skolens litografiverkstedet. Ved siden av å lære seg litografi, satte han seg inn i andre grafiske teknikker på egen hånd. Hans kunstfaglige kompetanse er også basert på mange års fordypning i kunsthistorie. Etter hvert var det koldnålsraderingene som ble hans foretrukne uttrykksform. Gjennom hele sin karriere har han arbeidet parallelt med tegning og koldnålsraderinger, som et vekselspill der det ene mediet utfyller det andre.

I 1965 debuterte han med deltakelse på Høstutstillingen og i 1967 hadde han sin første separatutstilling på Galleri 27 i Oslo, som var hans faste galleri frem til det ble nedlagt i 2005. Han stilte ut i Galleri Norske Grafikere for seks år siden, og har blant annet stilt ut på Kunstverket Galleri Hovedøya og Kunstnerforbundet de siste årene.

Les essayet «Strekens stille politikk», skrevet i anledning utstillingen av Tomas Bjerke Holen.