Arnold Johansen. Nær kyst Etsning / koldnål. 82 x 64 cm

Hyperborea
Arnold Johansen

9. november – 16. desember

 

Da jeg for første gang for mange år siden fikk se Arnold Johansens trykk fornemmet jeg noe helt eget, noe genuint. Det var en dirrende undertone til stede som jeg ikke fikk tak på. Uansett forsto jeg at det lå et dypt alvor bak hans arbeider. Senere har jeg forstått at det jeg ikke fikk, og kanskje fortsatt ikke får tak på, nettopp er det som griper og rører meg så dypt.

– Ove Stokstad, Trondheim (1999)

 

Norske Grafikere har stor glede av å ønske velkommen til Arnold Johansens utstilling Hyperborea. I 2023 markerer Johansen sin 70-årsdag og benytter anledningen til å oppsummere sitt kunstnerskap med en retrospektiv utstilling. Gjennom sitt lange virke har Johansen arbeidet med og utforsket forskjellige grafiske teknikker. Han har stadig søkt å utvide rammene for hvordan man forstår og definerer den grafiske kunsten. I utstillingen presenterer han både eldre og helt nye arbeider som viser bredden i hans over 40 år lange kunstnerkarriere.

Johansens kunstnerskap bærer med seg kjærligheten og tilknytningen til landskapet og menneskene i hans barndoms flerkulturelle Finnmark, noe tittelen Hyperborea kan vise til. I gresk mytologi var Hyperborea et idealsamfunn som lå bortenfor nordavinden, der sola alltid skinte. Livet i nord har vært en rød tråd gjennom i hele Johansens kunstnerskap og fungerer også som grunnlag for hans mer politiske prosjekter.

Arnold Johansen (f. 1953) kommer fra Nordreisa. Han bodde lenge i Hammerfest, men er i dag bosatt i Tromsø. Han har sin utdannelse fra Statens kunstakademi (1974 – 1981) der han gikk på grafikklinjen under Arne Malmedal og Guttorm Guttormsgård.

Johansen jobber først og fremst med grafikk i ulike teknikker, i tillegg til fotografi. Gjennom portretter og landskapsskildringer har han vært opptatt av sine røtter fra Vest-Finnmark og ser på det å formidle det hverdagslige og det nære som sentralt. Han har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet gjennom de siste 40 årene og er innkjøpt av en rekke norske museer og samlinger, samt utført utsmykkinger flere steder i Nord-Norge. Verkene hans er representert i samlingene til blant annet Nasjonalmuseet, De Samiske Samlinger, Nordnorsk kunstmuseum og Norsk kulturråd. Siden 1999 har han mottatt Statens garantiinntekt.