Arnold Johansen - Vår

Arnold Johansen
Mennesker og landskap
4. – 28. mars 2010

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere Arnold Johansens utstilling «Mennesker og landskap». Johansen arbeider med brettet fotoprint og sjablongtrykk, det han selv kaller brettebilder og stripebilder, samt tresnitt. Utstillingen består av arbeider fra de siste ti årene. Tema for utstillingen er mennesker og landskapene de lever i, motivene er hentet fra Johansens hjemtrakter nord i landet.

Brettebildene består av portrett- og landskapsfotografier trykket på papir. Hvert arbeid er satt sammen av to ulike bilder, hvor tidspunktet de tatt er det eneste som skiller dem. Johansen knekker billedflaten slik at vi ser tre ulike motiver, fra sidene og forfra; bildet endrer seg med vår bevegelse foran det. Brettebildene inviterer til refleksjon over menneskets sammensatthet og naturens evig skiftende syklus.

I utformingen av stripebildene benytter Johansen seg av noen av de verktøy og materialer som moderne skiltmakere bruker. Teknikken kan sammenlignes med silketrykk i den forstand at den består av utskårne sjablonger montert på billedflaten. Bildene har sitt utspring i Johansens livslange fascinasjon for raster.  Smale striper bygger opp motivet, og gir en optisk illusjon av at motivet flimrer for øynene på en. Bildene virker hypnotiserende og suggererende.

Johansen omtaler tresnittet som en fundamental og enkel teknikk som han stadig vender tilbake til; selv om tresnitt dreier seg om noe så enkelt som å skjære vekk det som ikke skal trykkes, åpner  det likevel for uendelige muligheter.

Arnold Johansen bor og arbeider i Hammerfest, han har sin utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo. Han er innkjøpt av blant andre Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Nordnorsk kunstmuseum og Norsk kulturråd. Han har har en rekke separatutstillinger bak seg blant annet ved Kustnerforbundet i Oslo, galleri F15 i Moss og Tromsø Kunstforening. Han har deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og utland.