Åse Anda - 07. Silketrykk. 80 x 105 cm

Åse Anda – 07. Silketrykk. 80 x 105 cm

Åse Anda
Ad Infinitum
8. januar – 1. februar 2015

Vi har gleden av å presentere Åse Anda som den første utstilleren i galleriet i det nye året.

I utstillingen Ad Infinitum vil Åse Anda vise fargesterke silketrykk, en artist book og en animasjonsfilm. Andas abstrakte formspråk, bestående av en uendelighet av fargeharmonier, gir en spontan fargeopplevelse – der hele prosessen springer ut fra kvadratet som grunnpilar.

Alt har blitt gjort før, men variasjonsmulighetene er uendelige. Dette er Åse Andas visuelle utgangspunkt for utstillingen, som er en utforskning av muligheter innenfor begrensede rammer.

Ad infinitum er et latinsk begrep for det uendelige og uavsluttede. Anda benytter et tilsvarende prinsipp i silketrykkserien, der hun legger inn små variasjoner basert på det samme motivet. Gjennom uendelige kombinasjoner av kvadrater og farger undersøker hun hvor mange muligheter som finnes. Slik oppstår det glidende overganger mellom hvert motiv i form av brudd og gjentakelser.

Uendelighetsprinsippet manifesteres også i Anda’s artist book. Den består av fire serier med koldnålsraderinger som er montert sammen, slik at man kan bla i alle fire parallelt. Boken demonstrerer utviklingsprosessen fra strek til tredimensjonale rom som siden oppløses, og til slutt ender i svart. Boken innehar 13 824 kombinasjoner av trykkene som viser seg hvis man blar på forskjellige måter. Den som blar i boken kan således skape sine egne uttrykk og bli delaktig i verket.

Utstillingen presenterer også en animasjonsfilm av boken; en stop-motion-animasjon i loop som viser et utvalg av bokens utallige muligheter. Filmens dramaturgi er organisert i tematisk rekkefølge, som et musikkverk. På den måten får betrakteren oppleve hvor mange muligheter som finnes og hvor mange valg man tar stilling til i en prosess. Trykkene, elementene i boken og filmen kan i dobbel betydning bli en metafor for kretsløpet som fortsetter i det uendelige.

Syntesen av disse uttrykkene – der flere lag av farger, kvadrater, boksider og tid møtes –fremstår som en helstøpt meditativ opplevelse.

Åse Anda er født 1954 i Stavanger. Hun er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland 1989-91 og var hospitant ved Grafisk Verksted Stavanger 1991-93. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og er blant annet innkjøpt av Universitetet i Oslo, Universitetssykehuset i Stavanger, Trondheim Kommune, Stord Sykehus.