Bachelorstudenter fra KHiB
31. mai – 17. juni 2012

KHiB-invitasjon

 

 

Idun Baltzersen

 

Patrik Berg

 

Håvar Eggereide

 

Miriam Ekeholt

 

Lars Idesteen

 

Kjersti Lande

 

Marius Reed

Galleri Norske Grafikere har gleden av å presentere årets tredjeårsstudenter med fordypning i grafikk fra Kunsthøgskolen i Bergen.

Studentenes biveileder gjennom eksamenssemesteret, Randi Grov Berger, skriver dette om utstillingen:

Fra samling og sampling via manipulasjon og reproduksjon gjennom ulike grafiske teknikker, undersøker alle de sju avgangsstudentene fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen ideer om representasjon av natur i dagens samfunn. Fra kaos på vei mot orden har en mengde materialer og bilder blitt bearbeidet for å skape arbeider som viser nye måter å tenke rundt landskap, vitenskap, sosiale normer, visuell kultur, ornamenter og skjønnhet.
Skjønt det absolutt finnes en mørk vri på det hele!

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 31. mai kl. 18.00.

Idun Baltzersen

Jeg jobber med bildet. Jeg jobber med det sette. Jeg reproduserer. Men ikke helt, for reproduksjonen skjer allikevel ved hjelp av analoge metoder som avtegning og avtrykk. Mitt arbeid er basert på samling og sortering av bilder, og bildets tilgjengelighet i det moderne samfunn er viktig. Bilder finnes gjengitt overalt, og tilgjengelig gjennom verktøy som Google Bildesøk fratas de enhver kontekst og tidslinje, de bare eksisterer, demokratiske, sette, vanlige. Lokasjon og kobling er ladede ord i en alder hvor ekte rom blir erstattet med virtuelle rom. Fotografiet har endret vår måte å se på. Vi ser i stadig større grad verden igjennom fragmenter, bilder løsrevet fra sammenhengen de i utgangspunktet inngår i. Vi ser uten å høre uten å lukte, uten å vite hvordan den verden vi erfarer ville ha hatt påvirkning på vår egen kropp. Bildene er der, flate, fjernet fra sin kontekst.

 

Patrik Berg

Jeg er interessert i å maksimere det flate bildets potensial der valget mellom å legge til eller ta bort informasjon tas til sitt ytterpunkt. Jeg ønsker å nå forbi min egen horisont og beskrive en tomhet, et punkt der mer informasjon enten tilfører eller reduserer alt til ett hvitt brus der betrakteren stilles likegyldig. Startpunktet for mine bilder er ofte egne tegninger der underbevisste valg er styrende for en mer overbevisende og konkret form. Motivene jeg benytter er ofte landskap med dyr og ornamenter.
Jeg jobber under mottoet at god kunst kan baseres på så godt som alle teoretisk grunnlag. Jeg har valgt å fokusere på form og estetikk, uten andre åpenbare kunst referanser. Høytrykk er den teknikken jeg vanligvis jobber med, og som har vært et visuelt fokus og tyngde som gir meg mulighet for en nøktern fremstilling. Prosessen er tid for kontemplasjon, mens hvert eneste valg jeg tar er irreversible.

Håvar Eggereide

Mange fremskritt innen vitenskap og teknologi har hatt et element av tilfeldighet i sin opprinnelse. Det kan ha sammenheng med at vi ikke vet hvordan framtiden er og derfor ikke kan planlegge hvordan vi skal komme oss dit (fremover). Jeg er derfor opptatt av å skape muligheter for tilfeldigheter og ikke planlegge for mye, heller la en tilfeldighet lede til en annen. Disse tilfeldighetene kobler jeg opp mot et allerede eksisterende kunstprosjekt og resultatet blir en form for fremskritt jeg ikke kunne ha analysert meg fram til.

Miriam Ekeholt
Ur dokumentära fotografier, återspeglingar av verkligheten, skapar jag nya rum. Jag utforskar uppfattningar om sanning och minnen som upprättats ur själva minnet. Jag befinner mig mellan det fiktiva och icke. Ett utrymme som begrundar temat kring exil och återfärd, hemlängtan och att inte veta var hemma är.
Genom att använda mig av mina ursprungliga miljöer, trycka dem, transformera dem, inte begränsa mig vid tekniker och material, skapar jag nya omgivningar i människor och mig själv som blir en del av ett sammanhang och en plats som inte tillhör någon. Med hjälp av kroppens minne, dess rörelsemönster, pragmatiska syften, biverkningar och associationer för jag mig närmare ett ursprungligt samband, en naturlig kontext till kroppen och dess enträgna existens.
Denna lust och hets blir en dialog mellan tvångstankar och drömmar, normer, historien och dess myter samt mellan poesi och profana berättelser. Bilderna fortsätter att utvecklas i mångsidiga manifestationer. De narrativa rösterna i dessa platser och gester har inte längre något språk, som i kontrast till att berätta, förklara och säkerställa, hellre lokaliserar den flykt och det språk vi har inom oss.

Lars Idesten
Syntetiska former placeras i centrum där jag utan ironi låter linjerna pendla mellan det två-, och tredimensionella. Ett arbete kring formmässiga kvalitéer, befriade från känslor och irrelevant innehåll. Jag ser mitt hanterande av materialet som anonymt där det som betyder något är vad man gör, inte hur man gör det. Jag förhåller mig konceptuellt till stil där jag tar mig rätten att stjäla språk, bemästra och manipulera det i strävan att upptäcka något nytt och unikt. Teckningar är översatta till grafik där processen undersökt slumpen och det intuitiva, kontinuerligt överraskande genom nya former och förhållningsätt. Motiven är entydiga, trogna logiken bilderna besitter. Mitt arbete med form och språk är inte personligt, utan jag ser det som självständigt.

Kjersti Lande
Et gjennomgangstema for mine arbeider er søken etter sammenhenger, konstruerte eller reelle, innen mengder av visuell informasjon. Motivutvalget bygger på en følelse av gjenkjennelse som stadig er i forandring.
Vi sorterer visuell informasjon instinktivt, øyet er konstruert slik at vi vil lete frem likheter i overflater, linjer, former og teksturer. Enkelte motivgrupper vekker minner om lignende inntrykk og oppleves skiftevis som mer relevante. Når motiver i det innsamlede materialet virker egnet ønsker jeg å oversette dem til langsommere prosesser som tegning og grafikk. Ved å fordype meg i detaljer kan jeg prente motivet ytterligere inn i hukommelsen.
En underliggende årsak til at jeg arbeider på denne måten er frykten for alt som kan gå tapt og forsvinne i glemselen, i tillegg til et ønske om å ta inn over meg mest mulig visuell informasjon mens muligheten er tilstede.

Marius Reed
Jeg er mest opptatt av det praktiske og fysiske utformingen av kunst. Håndverk er noe jeg føler er mest givende for meg personlig. Arbeidet mitt er fokusert rund grundig bevisst utforming og detaljer. Det jeg prøver å utrykke med arbeidet dreier seg som oftest om det jeg kaller «the fabric of life» altså formene og teksturene av levende organismer men i en abstrahert form og med personlig estetikk. Et viktig mål for meg er å øke nivået av håndverkskunnen og materialforståelse. Det teoretiske følger med som en naturlig konsekvens. Arbeidet representerer det jeg forbinder med å være i livet og den forståelsen som kommer automatisk fra å leve bevisst.