Cathrine Dahl og Ørjan Aas

Nattesvette

7. mars – 30. mars 2019

In reality, there is no «I»; there is always «we», as the «I» that speaks is simultaneously producing a polyphony of languages drawn from conflicting social situations.

-Mikhail Bakhtin

-Dahl-Aas-Mindcult

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstillingen Nattesvette med Kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas. I denne utstillingen viser de en serie tresnitt i ulike formater som inngår i en sammenhengende fortelling, skrevet av kunstnerne, basert på ulike opphavsmyter og som ikonografisk henter formspråk kjente fra grafiske billedromaner. Prosjektet har pågått i flere år og er i stadig utvikling.

I Nattesvette følger vi en trefigurs søken etter seg selv, sin sjel og sin plass i verden. Gjennom et løst narrativ fra fødsel, gjennom en reise i ulike tidsepoker og steder, møter protagonisten utfordringer mange har kjent på: tap av individualitet og trygghet og uforutsette forvandlinger i og rundt oss.

Dahl og Aas omfavner misforståelser og motsetninger som oppstår i samarbeidet og skyver den kunstneriske prosessen i forskjellige retninger. Innenfor dette tar de utgangspunkt i svart/hvitt tresnitt som et gjennomgående uttrykk. Arbeidene i utstillingen er basert på bearbeidede skisser og foto, der produksjonen av verkene handler om massen av lenker og brudd som følge av samtaler dem imellom, sosiokulturelle trender og populærkultur.

Kunstnerduoen Cathrine Dahl (1980) og Ørjan Aas (1981) er fra Hønefoss og Sauda. De har arbeidet sammen siden 2006, og har begge en Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim. De har hatt flere duoutstillinger blant annet ved Haugesund kunstforening, Ørlandet kultursenter og Steinkjer kunstforening. I 2011 presenterte de utstillingen «Bysopp» på Norske Grafikere og i 2014 var de nominert til Dronning Sonjas Grafikkpris. Våren 2019 er de aktuelle med utstillingen No fun Zone ved Trøndelag senter for samtidskunst.

Utstillingen har fått støtte fra Kulturrådet.