Cathrine Dahl & Ørjan Aas
Bysopp

29. september – 23. oktober 2011

Cathrine Dahl og Ørjan Aas – Bytting. Tresnitt, 110 x 129 cm

Bysopp av kunstnerduoen Cathrine Dahl og Ørjan Aas tar i bruk en serie tresnitt for å visualisere en mer eller mindre uvirkelig verden. I utstillingen blir motivkrets, materialitet og prosess vevet sammen i et slags gjensidig kretsløp som forplanter seg i utstillingsrommet. I denne korte teksten vil begrepet økologi bli brukt som styrende metafor for å presentere utstillingen.

1. Fra biologien vet vi at begrepet økologi brukes for læren om interaksjonen mellom organismer og miljø. I én forstand bygger Bysopp opp en tematikk som baserer seg på en slik biologisk økologi. Skoger, insekter (især snegler), og forskjellige former for magiske eller forvridde vesener befolker i Dahl og Aas’  trykk en verden som kanskje er uvirkelig, men ikke uten å portrettere sin form for natur, i en eller annen forstand. Denne tematikken blir da ytterligere forsterket av deres bruk av tresnitt som grafisk medium, som  gir trykkene en tekstur av treverk. Trykkenes form og innhold underbygger fortellinger om naturen.

2. Samtidig er det åpenbart at dette ikke er hvilken som helst natur, men derimot historier og iscenesatte karakterer som er en helt annen en den vi finner i,  ja,  naturen.  I Bysopp  spennes det opp en narrativ tematikk som tilsynelatende sirkulerer og forplanter seg rundt i utstillingen. Dette gir rom for betydninger som forflytter seg i uante retninger,  og som gir liv til de villeste historier. Altså en type informasjonsøkologi blir tatt i bruk i Bysopps motiver – historier som dekonstruerer seg og muterer fra trykk til trykk. Det er tilsynelatende også betegnede for hvordan duoen Dahl og Aas jobber: et samarbeid hvor skillelinjene m tellom deres egne respektive intensjoner gradvis forandres ettersom arbeidet forflytter seg fra den enes hender og tanker, til den andres, og tilbake igjen. Denne prosessen kan man se er aktiv i utstillingen.

3. Bysopp har også en teknologisk side, som tegnes opp i utstillingens bruk av trykkmediet. Her lånes elementer fra en teknologisk verden av animasjon, video, tegning og fotografi. Duoen Dahl og Aas betegner selv sine tresnitt som «frames» fra et videoverk.  En medieøkologi er derfor tilstede i interaksjonen mellom de teknologiske plattformene utstillingen bygger på. Her er tegnede animasjoner, digitale fotografier, og klassiske tretrykk bare ledd i et sammenhengende teknologisk kretsløp som glir over i hverandre. Påvirkninger frem og tilbake mellom teknologisk gitte uttrykk former slik både utstillingen, og vår opplevelse av den.

Tekst av Tomas Bjerke Holen