David A. Rios: detalj, Those Ashes are Memory. PH-sensitivt silketrykk

David A. Rios
That Present Absence

17. februar – 26. mars

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 17. februar kl. 18:00.

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstillingen That Present Absence – en utstilling som gjennom forsøket på å definere et fravær, utfordrer tilskuerens oppfattelse av nærvær. Med fotografiske metoder, trykketeknikker og skulptur undersøker Rios det som ikke lenger kan observeres ved å studere det som grenser opp mot fraværet.

Utstillingen har sitt konseptuelle utgangspunkt i et grantre, som på tross av å ikke være med i selve utstillingen, har en sterk tilstedeværelse. I dette prosjektet forsøker David A. Rios å definere et fravær ut fra tilstedeværelsene som rammer det inn, og arbeidene er eksperimenter i å kartlegge en ikke-eksistens. Det svarte hullet Melkeveien kretser rundt kan ikke observeres, men stjernene det fortærer forteller oss likevel om dets eksistens. De utstilte verkene er silhuetter av en fraværende person, objekt eller tid – summen av verkene gir form til rommet de omkranser.

Rios er opptatt av å betrakte våre omgivelser fra et annet perspektiv enn vårt eget. Dette har vekket en fascinasjon for kartografi og kart som abstraksjon av våre omgivelser. Gjennom menneskets historie har læren om kart vært en øvelse i å innta nye perspektiver. I That Present Absence har Rios brukt kartografiske verktøy i et forsøk på å kartlegge det følelsesmessige landskapet savn etterlater, og bruker hullet som et begrep for å overføre betydningen av savn. Rios påpeker at det fraværet hullet favner ikke er innholdsløst, men rommer det som en gang var.

Rios’ verk bærer preg av omstendelige og langsomme prosesser som gir form til ideer og teorier som strekker seg langt utover utstillingsrommets vegger. Slik makter han å tøye rammene både for samtidsgrafikken og for vår idé om hva som er grensen mellom fravær og nærvær.

David A. Rios (1983) bor og arbeider i Bergen. Han har en Bachelor i fotografi og en Master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen og har nylig hatt separatutstilling på RAM galleri i Oslo og på Trykkeriet i Bergen. Han har deltatt på Haugesund Internasjonale Tresnittfestival og CodexNordica i San Fransisco, USA i tillegg til en rekke andre gruppe- og soloutstillinger. Rios er medlem av NBK, UKS og Tag-Team Studio. For tiden er han førsteamanuensis ved Bergen Arkitekthøgskole og har tidligere vært universitetslektor i skulptur og installasjon ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.