Eamon O’Kane. Baum Test series. silketrykk, 2022

Forest
Eamon O’Kane

17. august – 23. september

Norske Grafikere har gleden av å presentere utstillingen Forest av Eamon O’Kane. Gjennom en serie silketrykk utforsker O’Kane tematikker knyttet til psykoanalyse, kreativitet og vårt forhold til naturen.

En hjemsøkt skog hentet fra kunstnerens underbevissthet
I utstillingen Forest viser O’Kane trykk som er knyttet til hans interesser innen arkitektur, historie og natur. Blant annet presenterer O’Kane en serie silketrykk med tittelen Baum Test, en referanse til metoden ved samme navn utviklet av den sveitsiske psykologen Charles Koch i 1952. Baum Test, eller tretesten, går ut på at pasientene, under oppsyn av en psykolog, tegner et tre på et blankt ark. Tegningen evalueres deretter med mål om å si noe om pasientens personlighet. I silketrykkene eksperimenterer O’Kane med speilinger, mer spesifikt speiler trærne seg selv, ut fra eget midtpunkt. Denne speilingen skaper en uhyggelig effekt og refererer samtidig til et annet, mer kjent psykoanalytisk verktøy, Rorschach eller blekkflekk-testen. Man kan si at kunstneren utfører disse testene på seg selv, om og om igjen, noe som også forsterkes ytterligere av den meditative prosessen av å skape gjentatte silketrykk av trærne. Trærne kan både forstås som et arkiv over kunstnerens utførte tester, eller som en uhyggelig skog av trær hentet fra kunstnerens underbevissthet.

Since the Enlightenment and then the industrial revolution, humankind has attempted to distance itself from nature, by aestheticizing, analysing, and categorizing it. The human–nature dualism, which was a product of Enlightenment thought and primarily responsible for the ecological crisis has led to the catastrophic consequences we are now witnessing, extreme climatic events which do not necessarily threaten nature as such but threaten human existence on this planet. Even the term Anthropocene is humancentric and suggests a human agency that can solve things on a global scale. The only hope would be returning to a type of global care practice which took inspiration from indigenous care practices of the past and present.

– Eamon O’Kane, Sitat fra et intervju i med KMD UiB, 11.08.2023

Forskning på kreativitet innen kunst, arkitektur og design
I tillegg til å rette blikket mot psykens relasjon til natur, undersøker O’Kane også det skapende sinnet. I utstillingen presenterer han små og mellomstore trykk hvor han spesifikt ser på kreativitet innen kunst, arkitektur og design. Kunstneren gjør dette med utgangspunkt i en psykologisk studie gjennomført på Berkeley universitet i California i 1958. I studien deltok ti av USA’s mest kjente arkitekter, hvor de over en helg fikk utført psykologiske tester. Forskerne i studien ønsket å studere mennesker med ekstraordinære kreative egenskaper, for å finne ut av hva slags personlighetstrekk som egentlig lå til grunn for et kreativt sinn. I utstillingen har O’Kane blant annet latt seg inspirere av bygg som er designet av de ti arkitektene som var med i studien. Han presenter trykk basert på bygninger av Richard Neutra og Philip Johnson, samt kunstverk inspirert av Frank Lloyd Wright og Mies van der Rohe.

Eamon O’Kane (f. 1974, Belfast, NI) er en irsk kunstner bosatt i Norge og Danmark. Han har flere separat- og gruppeutstillinger bak seg, blant annet ved MOCA i Los Angeles, Irish Museum of Modern Art i Dublin og senest Trykkeriet i Bergen i 2022. For tiden viser han to separatutstillinger, en i Paris på Galerie Andres Thalmann og i Bergen på Høyersten Contemporary. Siden 2011 har O’Kane jobbet som professor på Institutt for samtidskunst på KMD UiB.