Ellen Karin Mæhlum - Silketrykk, Radiolaria 2

Ellen Karin Mæhlum
Planktonportretter
4. februar – 28. februar 2010

Utstillingen åpnes av professor Bjørn Jamtveit, Torgeir Rebolledo Pedersen leser dikt.

Ellen Karin Mæhlums utstilling «Planktonportretter» tar utgangspunkt i fire encellede plankton-organismer som finnes i havvannets øverste lag. Disse er bygget opp av helt spesielle arkitektoniske strukturer som er usynlig for det blotte øyet. Til tross for størrelsen er de viktige på flere måter. Planteplankton lager biomasse fra karbondioksid og de produserer like mye oksygen som landplantene. Slik er de er med på å danne grunnlag for livet i havet, og bidrar til å regulere klimaet på jorden.

Planktonprøvene er samlet inn av forskergruppen i marin mikrobiologi ved Universitetet i Bergen. Ellen Karin Mæhlums samarbeid med forskerne ble innledet på Svalbard i 2007. En felles begeistring for de mange utrolige formene og mønstrene som eksisterer i det mikrobielle universet, var utgangspunktet for dette prosjektet. Dette er hennes tredje grafikkserie hvor grunnlaget er naturvitenskapelig materiale.

Kunst og vitenskap begynner ofte med visuelle observasjoner etterfulgt av mental bearbeiding og fortolkning av inntrykk. Å gjøre synlig noe som for de fleste er usynlig og utilgjengelig, har vært en viktig drivkraft i dette prosjektet. Hva skjer med motivet når mikroskopifotoene blir forstørret og uttrykt gjennom en grafisk teknikk?

I silketrykkene er planktonorganismene forstørret mer enn 30 000 ganger. Størrelsen på trykkene varierer fra 61 x 63 cm til 324 x 800 cm i arbeidet «White Cliffs of  Dover». Det er ikke ofte vi ser denne typen ruvende og monumental grafikk. Mæhlum tar grafikken på alvor ved hele tiden å tilegne seg ny kunnskap og utfordre egne arbeidsmetoder.

Ellen Karin Mæhlum bor og jobber i Oslo. Arbeidene er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst og Norsk Kulturråd. Hun er representert ved en rekke norske ambassader og utenriksstasjoner.

Planktonprosjektet er støttet av Norsk kulturråd, Norges Forskningsråd – IPY og Norske Grafikeres Fond. For mer informasjon se www.ellenkarin.no.