Enrique Gudarrama Solis. The Machine. Bøk og metall, variable mål, ca. 180 x 80 x 80, 2021. Foto: Øystein Thorvaldsen

Enrique Guadarrama Solis
Welcome to the Machine

18. august – 24. september

Norske Grafikere har gleden av å presentere Welcome to the Machine, et utstillingsprosjekt der tradisjonelle trykk på papir sidestilles med installasjoner og performance i en utforskning av det grafiske mediets særegenheter og muligheter. Guadarrama Solis innehar en sjelden kombinasjon av inngående, teoretisk nysgjerrighet og ekspertise innen tekniske deler av grafikken. Med bakgrunn i dette utforsker kunstneren kompleksiteten i forholdet mellom det analoge og det digitale og mellom håndverk og teknologi.

Sentralt i denne utforskningen, og rent fysisk i selve utstillingsrommet, finner vi The Machine. Maskinen, som det også refereres til i utstillingstittelen, viser til en trykkpresse i tre – designet og bygget av kunstneren selv og brukt til å produsere samtlige av de utstilte trykkene. Utgangspunktet for Maskinens tilblivelse var en serie kjevlelignende trevalser med ulike teksturer, også de utformet av Guadarrama Solis. Overflaten på de ulike valsene er laget for å etterligne punktmønsteret som brukes i de fleste moderne skrivere. Brukt i kombinasjon med Maskinen utgjør de altså et slags analogt alternativ til digitale skrivere og åpner opp for å lage trykk med en stor variasjon i mønstre, farger og format.

Utover deres rent estetiske kvaliteter utgjør pressen og valsene en serie levende skulpturer som aktiveres gjennom bruk. Det at skulpturene – altså trykkpressen og trevalsene – har en nytteverdi er helt grunnleggende i dette prosjektet. I løpet av utstillingsperioden forvandles utstillingsrommet til et grafikkverksted. Publikum blir møtt av duften av trykksverte og fuktig papir og får oppleve den spesielle atmosfæren i et fungerende verksted

Til tross for Maskinens funksjonelle utforming er trykkingen per definisjon en uforutsigbar prosess. Selv refererer Guadarrama Solis til de ferdige verkene som et resultat av en dialog mellom Maskinen og ham selv, der prøving, feiling og uventede vendinger er en viktig del av det endelige resultatet. Denne åpenheten for improvisering gjenspeiles også i hvordan utstillingen vil utvikle og forandre seg gjennom hele perioden etter hvert som samarbeidet mellom kunstneren og Maskinen fortsetter.

Gjennom hele utstillingsperioden kommer kunstneren til å være til stede på daglig basis for å produsere nye trykk og la nye elementer komme til i utstillingen. Ved å bruke galleriet som verksted gir han publikum innsyn i hele den kunstneriske prosessen, inkludert den delen som normalt er fraværende og usynlig i et ferdig verk – nemlig trykkingen av verkene.

 

Enrique Guadarrama Solis (f. 1989) har en BA fra Universidad Nacional Autónoma de México og en MA i medium- og materialbasert kunst fra KHiO. Guadarrama Solis har hatt separatutstillinger og vært en del av en rekke gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt de siste årene. Han bor og jobber i Oslo.