solheim-header

Galleri Norske Grafikere har glede av å presentere Erik Solheims utstilling ROSETTA : for you. Dette er Solheims første separatutstilling i Oslo.
Velkommen til utstillingsåpning torsdag 5. september kl. 1800, utstillingen åpnes av Bjørn Ransve.

 

 

Lavmælte fornemmelser
av Line Harr Skagestad

ROSETTA : for you har Erik Solheim kalt denne utstillingen, der han viser tre litografiske triptyk og en serie grafiske arbeider, alle i stort format. ROSETTA : for you. Ord så forunderlig suggererende at de alene vekker sanseapparatet. Således er tittelen svært betegnende for Solheims visuelle uttrykk.

ROSETTA : for you fester seg som en forventning hos betrakteren. Ved første øyekast er det ingen åpenbar sammenheng mellom utstillingstittelen og bildene som presenteres. Likevel er det som om ordene vibrerer under overflaten, mellom linjene, i luften. Kanskje det er riktig å stoppe der, uten videre dveling. De grafiske arbeidene står støtt i seg selv, som solide monumenter, og trenger ingen dypere fortolkning. De gir en umiddelbar fornemmelse av utsøkt koloristisk sans, håndverksmessig kyndighet og perfeksjonisme.

Enten man fortolker eller bare fornemmer verkene til Erik Solheim, besitter de en utpreget sanselighet. Begrepet estetikk har sitt opphav i det greske ordet aisthesis, som betyr «sansekunnskap» eller «oppfatning». Det er verdt å huske på denne betydningen, som en påminnelse om vår aktive deltakelse i et kunstverk. Kunst og liv kan ikke være adskilt, i følge den amerikanske filosofen John Dewey. I 1934 ga han ut boken Art as experience, der han fremstiller individet som en aktiv bidragsyter i møtet med et kunstverk. Mottakelighet innebærer å handle, reflektere og ta kunsten innover seg, hevdet han. Våre sanseoppfatninger farges av tidligere erfaringer, som igjen styrer vår evne til mottakelighet. Prosessen fordrer en umiddelbar sensibilitet, rekonstruksjon av våre oppfatninger og tilstedeværelse.

Denne tilnærmingen ble en inngang til Solheims billedspråk, slik Rosetta-stenen ga en nøkkel til tydningen av de mystiske, egyptiske hieroglyfene. Stenen ble skrevet rundt år 200 f.Kr, etter ordre fra farao Ptolemaios V, og fortalte om hans gjerninger på tre forskjellige språk: Gresk, folkespråket (demotisk) og det såkalte gudespråket; hieroglyfer. Rosetta-stenen ble oppdaget i 1799 av soldater i Napoleons hær. Noen år senere klarte egyptologen Jean-François Champollion å dechiffrere hieroglyfene, idet han forsto at tegnene var en blanding av lydskrift og billedskrift. Slik la han grunnlaget for forståelsen av originale tekster fra oldtidens Egypt.

Litografiet har flere fellestrekk med Rosetta-stenen. Betegnelsen er sammensatt av de to greske ordene lithos og grafein, som betyr «sten» og «skrive»; altså stenskrift. Slik kan litografiet også brukes som et redskap for konservering av minner. Visuelle erindringer som nedtegnes i sten og fremkalles på papir. Written in stone er for øvrig tittelen på et av litografiene i denne utstillingen. Erik Solheim har bakgrunn som trykker ved Kunsthøgskolen i Oslo, der han har arbeidet i en årrekke. Han har litografi som spesialområde og arbeider som førsteamanuensis ved skolen.

Rosetta pryder også invitasjonen til Erik Solheims første separatutstilling i Oslo, som finner sted ved Galleri Norske Grafikere. Verket består av litografiske triptyk: tre serier som samlet danner en sammenheng, og kan leses som en historie med dobbel forankring.

Med sine repetitive mønstre og sanselige kvaliteter, vekker Rosetta en meditativ opplevelse. En visuell hviletilstand der sanseinntrykkene rekonstrueres til en dypere, og mer helhetlig erfaring.  Det er som et betagende brev, der språket skjuler seg mellom linjene. Bak et slør av fargegraderinger, speilvendinger og emosjoner. Slik Rosetta-stenen bevarte tre forskjellige språk, finnes det en iboende flertydighet i denne utstillingen. På den ene siden det som øyet fanger og på den andre, de fornemmelsene som tittelen vekker.  ROSETTA : for you. En dedikasjon; en personlig hilsen som får være uberørt.