Erika Reed. Detalj: Som vokser i skyggen, 2023, installasjon med koldnål på egenprodusert papir, video, monotypi, litografi. Samarbeidsprosjekt med Suzannah Øistad og Cathrine Liberg. Foto: KUNSTDOK/Istvan Virag

Erika Reed
Understory

4. januar – 10. februar

Det er med stor glede at Norske Grafikere presenterer utstillingen Understory, Erika Reeds første separatutstilling i Oslo. I sin kunstneriske praksis henter Reed inspirasjon fra økologiske prosesser, hvor spor etter ulike landskaper går igjen i alt fra trykkplater, sverte, motiv og papir.

Understory er en stedsspesifikk installasjon som retter søkelyset mot Oslos landskaps- og industrihistorie. Reed tar utgangspunkt i byens flora og er interessert i hvordan det urbane plantelivet befinner seg i et landskap og samfunn i kontinuerlig endring. Verkene er trykket på papir som Reed har laget av ruderate planter. Dette er planter som utnytter og gror i hulrommene som blir etterlatt av forstyrrelser i økosystemet, som branner, ras, flom og menneskelig aktivitet. Tittelen refererer til disse plantene, som gror langs bakken, i skyggen av trærne og bygningene. Samtidig åpner det opp for en underliggende historie, noe som utspiller seg synkront, under overflaten eller mellom linjene.

Reed er interessert i økosystemets sykluser av skapelse og destruksjon. Naturkreftenes drastiske transformasjoner er noe Reed har fått erfare gjennom sitt mangeårige arbeid som brannkonstabel og røykdykker. Dette arbeidet har hun tatt med seg inn i sin kunstneriske praksis. Blant annet er flere av motivene i Understory skapt gjennom fysiske avtrykk fra materialer i det lokale bylandskapet, mens andre stammer fra skogbranner som Reed har vært med på å slukke. Flere av verkene er også utformet med redskaper fra brannslukningsarbeidet, som ild, motorsag og øks, i forening med tradisjonelle tresnittredskaper. I sverten har Reed blandet inn aske og sot som blant annet refererer til hvordan Kvadraturen, galleriets lokalområde, har oppstått ut av middelalderbyens asker. Resultatet blir en utstilling som trekker linjer mellom Oslos historiske bybranner, men også ildens avgjørende rolle i relasjon til et større økosystem, der liv og død former vekst og utvikling.

Erika Reed (f. 1986, USA) er en norsk-amerikansk billedkunstner basert i Oslo og Blaker. Hun har en mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo (2019) og BA fra Reed College i USA (2009). Reed har arbeidet som skogbrannkonstabel (wildland firefighter) i USA, og som brannkonstabel og røykdykker i Oslo. Dette er erfaringer som Reed har tar med seg inn i kunsten sin.