Erling Valtyrson & Jukka Vänttinen

Mezzotintmania – et mestermøte

10. september – 4. oktober 2009

Jukka Vänttinen - Perleporten, mezzotint

Torsdag 10. september åpner jubileumsutstillingen «Mezzotintmania – et mestermøte» med Erling Valtyrson og Jukka Vänttinen kuratert av styreleder Jan Petterson. Utstillingen er åpen i perioden 10. september – 4. oktober.

Mezzotinten ble oppfunnet av tyskeren Ludwig von Siegen i 1642 og har gjennom århundre fascinert kunstnere. Mediet er en av grafikkens tyngste teknikker, og i dag er det kun et fåtall som jobber med mezzotint på et profesjonelt nivå. Øvelse gjør mester. Utstillingen viser et møte mellom to av verdens tungvektere Erling Valtyrsson og Jukka Vänttinen. Disse to går ingen omveier i sin kunstneriske produksjon. Dette valget avspeiler seg som en selvfølgelighet i det kunstneriske uttrykket, samtidig som det imponerende håndverket gir oss referanser til tradisjonen.

«Mezzotintmetoden har vært og er den grafiske teknikken som gir meg mest i forhold til det uttrykket jeg søker.»
Erling Valtyrsson

«Svärtan är det viktigaste i mina bilder. Det är den yta som jag lämnar till betraktaren att fylla ut med sin fantasi.
Därmed blir betraktaren lika mycket skapare av bilden som jag.»
Jukka Vänttinen