Giske Sigmundstad
Vann under broen
7. oktober – 31. oktober 2010

Giske Sigmundstad, 2010: Vann under broen (detalj)

Galleri Norske Grafikere har gleden av å vise Giske Sigmundstads nye arbeider i utstillingen Vann under broen. Det engelske uttrykket «water under the bridge» refererer til fortidens erfaringer og konflikter, som tiden har gjort til noe mindre viktig. Minnene blir som vann som for lengst har rent vekk, under broen og videre ut til en mer diffus horisont hvor de ikke lenger kan gripes. Giske Sigmundstad holder fast ved dette lett melankolske og flytende i stemningene i sine nye etsninger.

Sigmundstads små formater og figurative stil er preget av en type lyrisk lavmælt naivisme. Det er noe filmatisk ved hennes billedspråk. Det nostalgiske preget er understreket av en dempet fargebruk som kan varme, men også skape uro. Figurene, med sine markerte konturer, oppleves som avsondret i sine rom, som rekvisitter i fragmentariske fortellinger. Overflaten har et organisk og malerisk preg, som resultat av etsningens kjemiske prosess, hvor motivene er etset inn i trykkplaten ved hjelp av syre. Et spill mellom indre mentale rom og ytre avgrensende konstruksjoner er gjennomgående.

Over en lengre periode har reisen stått sentralt i Sigmundstads billedspråk. Hennes nye arbeider går nå videre med utstillingen Vann under broen. Fortellingene i motivene er holdt på et minimum. Symbolikk og narrative føringer er løsere knyttet til motivet og en mer abstrahert kvalitet trer frem som Sigmundstad utnytter ved grafikkens ulike formale muligheter. Anvendelsen av farge får økt oppmerksomhet og det maleriske kommer tydelig frem i trykkene. Hun har bakgrunn som maler og er opptatt av å forene et malerisk uttrykk med et grafisk utrykk hentet fra for eksempel håndkolorerte fotografier, plansjer, tegnerserier, tapeter.

Giske Sigmundstad har sin utdannelse fra Statens Håndverk og Kunstindustriskole, Oslo Tegne- og maleskole og Forman Studio i Firenze. Hun har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger, og har mottatt flere internasjonale priser, som Honourable Mention, 5th International Triennial of Graphic Arts, Praha 2007 og Le Grand Prix de la Biennale, Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois- Rivières, Canada 2005, i tillegg til  de hjemlige Kunstklubbens pris og Arches-prisen på Høstutstillingen i 1999.

Velkommen til åpning torsdag 7. oktober kl. 18.00.