Grafisk Stentrykk
Høydepunkter fra litografiverkstedet

24. november – 23. desember 2016

Norske Grafikere har gleden av å presentere utstillingen «Grafisk Stentrykk – Høydepunkter fra litografiverkstedet».

Denne utstillingen hedrer Grafisk Stentrykk, som igjennom 25 år har fungert som en uvurderlig institusjon i grafikkmiljøet i Oslo. Etter at det på 80-tallet var svært begrenset med muligheter for å få trykket litografi i hovedstaden, ble Grafisk Stentrykk etablert som et litografiverksted i 1991 av brødrene Kjell og Arve Johansson. Til verkstedet tok de med seg kunnskaper fra utlandet samt ti års erfaring fra Grafisk Verksted i Stavanger. I 1995 flyttet de opp til Rodeløkka med galleri og verksted i Tromsøgata 5b etter at de først hadde etablerte seg med lokaler i Schous bryggeri ved Nybrua de første årene.
Grafikere har kommet langveisfra for å benytte verkstedets fasiliteter. Høy faglig kvalitet og profesjonell assistanse har vært verkstedets kjennemerke.

Selv sier Kjell Johansson dette om Grafisk Stentrykk:
– Ideen bak etableringen var ønsket om et grafikkmiljø hvor det både ble produsert og omsatt grafikk av høy kvalitet. Med grafikkens demokratiske element var det riktig å sørge for at kunstnerne både hadde et sted og produsere bildene sine og også få dem omsatt for å kunne opprettholde en grafisk produksjon. Videre var det viktig å bevare og utvikle litografiteknikken. Det etablerte seg et faglig miljø hvor kunstnerne jobbet sammen og inspirerte hverandre.

Siden etableringen har Grafisk Stentrykk jobbet med ca. 180 kunstnere som i kortere eller lengre perioder har brukt verkstedet. Grafisk Stentrykk har vært den største leverandøren av originalgrafikk til det norske kunstmarkedet og har dermed satt mange spor på veggene i de norske hjem.

Over 50 kunstnere er representert på utstillingen, blant andre: Frank Brunner, Eva Harr, Jan Harr, Marianne Heske, Runi Langum, Sverre Malling, Ørnulf Opdahl, Knut Ruhmor, Inger Sitter, m.fl.

De siste årene har verkstedet bestått av verksmester Kjell Johansson, Terje Langås, Stefan Lindstrand, Lena Heggelund, Snorre Kopperud og Nikolai Berg.