Grunnmasse – Hedvig Thorkildsen

16. februar – 25. mars

Grunnmasse – Hedvig Thorkildsen

16. februar – 25. mars

Detalj: Hedvig Thorkildsen. Dracunculus, Tresnitt, 155 x 110 cm

Flate, form, rom og materialitet ligger til grunn for Hedvig Thorkildsens grafiske undersøkelser. Grunnmasse er en videreføring av utstillingen Geo morph logo, som ble vist på Kunstgarasjen i Bergen i 2021. I Grunnmasse fortsetter Thorkildsen dette prosjektet ved å skape en utstilling som forener tresnitt, installasjon og skulptur. I arbeidet med utstillingen har hun vært spesielt interessert i begrepet «konstruksjon». Hun har utforsket den fysiske grafiske flaten, i tillegg til at hun har utvidet den ved å skape store arkitektoniske rammeverk i tre. I arbeidsprosessen har det grafiske formspråket utviklet seg i relasjon til de arkitektoniske skulpturene, gjennom utstillingen skapes det dermed et ekko mellom form og flate. Grunnmasse undersøker begrepet «konstruksjon» også på et konseptuelt plan – Thorkildsen reflekterer omkring hvordan vi kan bruke tankene til både å bygge fantastiske tankekonstruksjoner eller til å utforme konkrete løsninger til komplekse problemer.

Grunnmasses undersøkelser av begrepet «konstruksjon», skaper et sammensatt uttrykk som virker mellom det organiske og maskinelle. Thorkildsens arbeidsprosess er også et resultat av et møte mellom intuisjon og planlegging. Hennes non-figurative uttrykk starter med improvisasjoner. Arbeidet tar form som en utforskende prosess, hvor materialenes praktiske, visuelle og assosiative funksjoner blir vurdert og utfordret. I prosessen jobber hun med systemer og metoder for å få frem materialenes struktur, i tillegg til at billedspråket får rom til å utvikle seg over tid. Resultatet blir unike verk. Thorkildsen refleksjoner i arbeidet med utstillingen knytter seg til endringer og økologi, men i det ferdige, visuelle uttrykket etterstreber hun et resultat som åpner for betrakternes egne assosiasjoner.

Hedvig Thorkildsen (f.1982, NO) har en MA i kunst fra Kunstakademiet i Bergen (2013) og en BA i spesialisert Kunst grafikk fra KHiB. Hun har flere separatutstillinger og gruppeutstillinger bak seg både nasjonalt og internasjonalt. Utover eget kunstnerisk virke er Thorkildsen ansatt ved Trykkeriet senter for Samtidsgrafikk.

Utstillingen ble til med støtte fra Norske Grafikeres Fond.

Hedvig Thorkildsen. Dracunculus, Tresnitt, 155 x 110 cm

I anledning utstillingen har kunsthistoriker Renate Rivedal skrevet teksten «Samtalar om jungel og etat». Les teksten her:

Flate, form, rom og materialitet ligger til grunn for Hedvig Thorkildsens grafiske undersøkelser. Grunnmasse er en videreføring av utstillingen Geo morph logo, som ble vist på Kunstgarasjen i Bergen i 2021. I Grunnmasse fortsetter Thorkildsen dette prosjektet ved å skape en utstilling som forener tresnitt, installasjon og skulptur. I arbeidet med utstillingen har hun vært spesielt interessert i begrepet «konstruksjon». Hun har utforsket den fysiske grafiske flaten, i tillegg til at hun har utvidet den ved å skape store arkitektoniske rammeverk i tre. I arbeidsprosessen har det grafiske formspråket utviklet seg i relasjon til de arkitektoniske skulpturene, gjennom utstillingen skapes det dermed et ekko mellom form og flate. Grunnmasse undersøker begrepet «konstruksjon» også på et konseptuelt plan – Thorkildsen reflekterer omkring hvordan vi kan bruke tankene til både å bygge fantastiske tankekonstruksjoner eller til å utforme konkrete løsninger til komplekse problemer.

Grunnmasses undersøkelser av begrepet «konstruksjon», skaper et sammensatt uttrykk som virker mellom det organiske og maskinelle. Thorkildsens arbeidsprosess er også et resultat av et møte mellom intuisjon og planlegging. Hennes non-figurative uttrykk starter med improvisasjoner. Arbeidet tar form som en utforskende prosess, hvor materialenes praktiske, visuelle og assosiative funksjoner blir vurdert og utfordret. I prosessen jobber hun med systemer og metoder for å få frem materialenes struktur, i tillegg til at billedspråket får rom til å utvikle seg over tid. Resultatet blir unike verk. Thorkildsen refleksjoner i arbeidet med utstillingen knytter seg til endringer og økologi, men i det ferdige, visuelle uttrykket etterstreber hun et resultat som åpner for betrakternes egne assosiasjoner.

Hedvig Thorkildsen (f.1982, NO) har en MA i kunst fra Kunstakademiet i Bergen (2013) og en BA i spesialisert Kunst grafikk fra KHiB. Hun har flere separatutstillinger og gruppeutstillinger bak seg både nasjonalt og internasjonalt. Utover eget kunstnerisk virke er Thorkildsen ansatt ved Trykkeriet senter for Samtidsgrafikk.

Utstillingen ble til med støtte fra Norske Grafikeres Fond.