Fløytespilleren - 80 x 60 cm, Litografi

HÅKON GULLVÅG

grafisk debut

10.04. – 04.05.08

Norske Grafikere har gleden av å presentere grafiske arbeider av Håkon Gullvåg, og ønsker velkommen til åpning i Tollbugaten 24, torsdag 10. april kl. 18.00.

Dette er Gullvågs første utstilling i Oslo hvor han kun viser grafikk. Han viser nyere samt eldre verk i ulike teknikker som litografi, etsning og radering.

Sammenligner vi hans grafiske arbeider med maleriene, finner vi igjen flere av motivene, men alltid i en noe annerledes utarbeidelse. Det oppstår dermed et vekselspill mellom maleri og grafikk; de erfaringer han gjør seg innen de grafiske teknikker tar han i neste omgang opp i maleriet – og omvendt.

Gullvåg sitt kunstneriske uttrykk kjennetegnes av en nærmest barokk og frodig stil. Erfaringer fra barndommen og sine egne barns oppvekst er en sentral motivkrets i hans kunsterskap. I tillegg har stillebenet og litterære motiver blitt viktige utover hans karriere.

Bortsett fra noen sporadiske eksperimenter med ulike grafiske teknikker i tiden på akademiet, har Håkon Gullvåg i all hovedsak viet seg til maleriet. Det var ikke før han ble 35 år at han for alvor innlemmet grafiske teknikker i sitt kunstnerskap. Forhistorien til dette har utspring i et større illustrasjonsprosjekt rundt Knut Hamsuns roman Pan. Bildene til Pan ble først utgitt i en kunst- mappe med 12 litografier, utgitt av den franske kunstforleggeren Eduoard Weiss til romanens 100-årsjubileum i 1994. I 2005 begynte han å arbeide med etsninger og raderinger.

Håkon Gullvåg er født i 1959 og bor og arbeider i Trondheim og Oslo. Allerede 16 år gammel ble han tatt opp som elev ved Kunstakademiet i Trondheim. Han fikk sitt kunstneriske gjennombrudd ved sin utstilling i Galleri Dobloug i 1983. Flere regnet han som en postmoderne kunstner, med henblikk på hvor elegant han smelter sammen elementer fra kunsthistoriske stilarter med forskjellige typer symboler, og omformer dem til noe eget.

I motsetning til maleriet som blir til på et ensomt atelier, er grafikk en skapelsesprosess som oppstår i mer sosiale omgivelser. Alle trykkere har sine særegne faglige kvaliteter, Gullvåg oppsøker derfor ulike trykkerier etter hvilke uttrykk han er ute etter. Han arbeider mye på grafikkverkstedet ved Kunsthøg-skolen i Oslo, i tillegg oppholder han seg deler av året i Paris, Roma eller Provence for inspirasjon og arbeid med grafikk.

Frode Haverkamp, Konstituert avdelingsleder for Samling og Utstilling ved Nasjonalmuseet åpner utstillingen.