Herleik Kristiansen. Kjærestepar, linosnitt, 175 × 100 cm

Herleik Kristiansen
I Herleiks grafiske verden

6. januar – 12. februar

 

I forbindelse med utstillingen inviterer vi til en samtale mellom Are Andreassen, fra NorlandiART, og billedkunstner Anne Siv Falkenberg Pedersen. Silje Johannessen, kunstnerisk rådgiver hos Norske Grafikere, er ordstyrer. Samtalen vil finne sted 10. februar kl. 19:00.

Herleik Kristiansen har arbeidet med visuell kunst, særlig grafikk og keramikk, i over 40 år. Han blir beskrevet som en «outsider» i kunstsammenheng, men er likefullt en godt etablert billedkunstner med en rekke utstillinger og utsmykningsoppdrag bak seg.

Som tenåring flyttet Kristiansen til Trastad gård – en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Sigvor Riksheim, en av Kristiansens lærere, så hans kreative talent og tilrettela for videre kunstneriske utvikling. Fra diagnosen «ikke opplæringsdyktig» på tidlig 60-tall ble dette starten på en solid kunstnerkarriere. Kristiansen begynte tidlig å jobbe med linosnitt og uten skisser eller opptegninger på platene skar han ut de kraftfulle linosnittene som har gitt ham stor kunstnerisk anerkjennelse.

Utstillingen hos Norske Grafikere – kuratert av NorlandiART – viser en serie monumentale linosnitt, fra plater Kristiansen skar på 70-tallet på Trastad. På grunn av platenes størrelse ble de i sin tid aldri trykket på papir, men deler av dem ble trykket på tekstiler. I 2020 fikk grafikerne Are Andreassen, Adrian Norwich og Arnold Johansen mulighet til å trykke platene i sin fulle størrelse på papir. De store formatene fremhever kunstnerens særegne ornamentale stil, der komposisjoner av dyr og mennesker fyller flatene og danner et sterkt grafisk uttrykk.

Linoplatene er skåret med en tilsynelatende klar idé om det ferdige resultatet uten skisser og forarbeid. Kristiansens kunstneriske motivasjon ligger i sanselighet og erindringer der vi som betraktere blir presentert for et eget univers skapt i kunstnerens sinn og formidlet gjennom motivene -originale og ærlige avtrykk av kunstnerens erindringer. De ekspressive verkene møter betrakteren med stor kraft og gir oss et innblikk i kunstnerens eget univers. Han understreker det todimensjonale ved å bryte med sentralperspektivet, og sammen med rytme og repetisjon oppnår han et levende billedrom med en helt egen karakter.

Herleik Kristiansen har overvunnet mange barrierer på veien mot å bli en nasjonalt anerkjent kunstner, og har lykkes i å utvikle sin egne unike stil som samtidig trekker veksler på flere grafiske tradisjoner.

Herleik Kristiansen (1947, Nesna) har medlemskap i NBK og NNBK. Han er kjøpt inn av en rekke institusjoner og kommuner, bl.a. Kulturrådet, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Nordnorsk Kunstmuseum, Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Nord-Norges kunststiftelse og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Han har også flere utsmykningsoppdrag bak seg.

Erindringer i avtrykk – kunstnersamtale

I forbindelse med utstillingen ble det organsiert en kunstnersamtale mellom Are Andreassen og Anne Siv Falkenberg. Ordstyrer var Silje Johannessen. Samtalen gjør det mulig å bli bedre kjent med Herleik Kristiansens grafikk og kunstnerskap, og ser dessuten nærmere på hva som ligger i begrepet Outsider Art og bruken av dette.