Heterotopia – grafiske arkiver
Med arbeider av Jan Freuchen og Book & Hedén
26. mai – 26. juni 2011

Jan Freuchen, Lord Jim in Anatolia - collage. Book & Hedén, Bexell’s Stones - A Monument Out of Sight 1-75 - fotografi/ inkjet print.

Med denne utstillingen ønsker Galleri Norske Grafikere å belyse grafikk og trykte uttrykk med utgangspunkt i begrepet arkivet. Dette er i dag mye brukt innen en rekke kultur- og samfunnsfelt. I utstillingen vil vi vise at dette også kan være et svært spennende utgangspunkt for å nærme seg grafisk kunst. Historisk sett har arkiver, i betydningen verktøy for å lagre, organisere og gjøre tilgjengelig kunnskap, nemlig bestått av trykte tekster og bilder, med andre ord forskjellige former for grafikk.

Arkiver blir i dag sett på som viktige ikke bare ut fra tradisjonelle arkivfaglige kriterier. Filosofen og arkivteoretikeren Michel Foucault hevder for eksempel at arkiver setter rammer for hva som til enhver tid blir oppfattet som sant og usant, og dermed vår hverdagserfaring mer generelt. Arkivforskning har dessuten rettet søkelys mot hvordan arkiver fungerer som maktinstrumenter i byråkratier og liknende institusjoner, der de blir brukt til å identifisere og klassifisere og slik øve makt over individer og befolkningsgrupper.

I utstillingen viser vi trykte uttrykk som kan oppfattes som forskjellige typer arkivmateriale. Kunstnerduoen Book & Hedén viser, for første gang i Norge, hele den omfattende fotografiserien Bexells stenar, et undangömt monument. Serien består av 75 fotografier / inkjet prints som dokumenterer ordtak og navn på historiske og samtidige personer, som godseier Alfred Bexell fikk gravert inn i steiner i et skogområde i Syd-Sverige rundt forrige århundreskifte. Med sitt objektive formspråk og vitenskapelige tilnærming kan serien ses som et arkiv over en glemt kanon, over viktige personer og visdomsord som Bexell ønsket å bevare for kommende generasjoner.

Jan Freuchen viser to serier med arbeider der han tar utgangspunkt i andre typer arkivmateriale. Her møter vi blant annet stillbilder av eksplosjoner fra filmer, satt sammen i collager, og overmalt med tilsynelatende impulsive malingsstrøk. Slik reiser Freuchen spørsmål om hvordan vi erfarer virkeligheten i grenselandet mellom fantasi og kreativitet, symbolisert gjennom malergestene, og ferdigproduserte bilder fra drømmefabrikken Hollywood, som vi henter opp fra vårt indre hukommelsesarkiv.

I motsetning til arkiver flest skaper Freuchens og Book & Hedéns arkiver undring rundt hvordan vi opplever virkeligheten, hva vi ser på som sant og usant, og den historiske hukommelsen i dag. De utfordrer vår hverdagslige oppfatning av våre omgivelser også ved at de består av trykte bilder, i en tid der “fysiske” arkiver er i ferd med å bli erstattet av digitale arkiver, på internett, mobiltelefoner eller hjemmedatamaskiner.

Kort om kunstnerne:
Book & Hedén har deltatt blant annet på Berlin-biennalen (2004), Sao Paulo-biennalen (2004), Veneziabiennalen (2003), stilt ut ved Moderna Museet i Stockholm (2010), Salzburger Kunstverein (2007), Museet for Samtidskunst i Oslo (2003) og ved en rekke andre museer og kunsthaller over hele verden. De var også festspillutstillere i Bergen i 2008. De er innkjøpt ved Nasjonalmuseet, og flere andre betydelige samlinger nasjonalt og internasjonalt. De har hatt professorater/undervist ved Kunstakademier både i Norge og Sverige.

Jan Freuchen (f. 1979) er utdannet ved Bergen kunstakademi, og kunstakademiet i Frankfurt. Han har deltatt på Athenbiennalen (2007), den internasjonale biennalen Momentum i Moss (2009). “Lights on” ved Astrup Fearnley Museet og Skulpturbiennalen ved Vigelandmuseet (2008),samt en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Han har hatt separatutstillinger ved blant annet Sørlandets kunstmuseum (2009) og Galleri Erik Steen i Oslo. Freuchen er innkjøpt ved Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley museet og flere andre sentrale samlinger og museer.

Se et lite utvalg bilder fra utstillingen under. For mer informasjon om Book & Hedéns serie last ned artikkelen Bexell skriver historia i Hjärnstorm nr 106 – 2011.