Ingebjørg Une Hagen
OU OU OUOOO

4. april – 5. mai 2019

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til Ingebjørg Une Hagens utstilling OU OU OUOOO. Tittelen på utstillingen kommer fra ulvens strupe. Subjektets egen lyd, ulvehylet er selve urbegrepet for vill natur og ensomhet, og er mye brukt I populærkulturen.

Gjennom sitt kunstnerskap drøfter Hagen aktuelle miljøspørsmål, ofte knyttet opp mot menneskers sosio-økonomisk betingede forståelse av dyr, og hvordan dette kan ha konsekvenser for eksistensgrunnlaget for alle typer liv på planeten. I Utstillingen behandles disse temaene fra flere vinkler, og gjennom hovedverket OU OU OUOOO settes fokus på kontrasten mellom det domestiserte dyret sauen, kontra det ville dyret ulven i norsk natur. Ved å visualisere den overveldende mengden sau i forhold til én ulv ønsker Hagen å gi en kommentar til den pågående debatten om ulv og sau spesielt, og utryddelsen av ville dyr generelt. Selve installasjonen består av to store trykk på silkepapirruller med 30 000 sau som motiv, skulptur av én ulv, og lyd. På denne måten tydeliggjøres populasjonsratioen mellom sau og ulv i norsk utmark.

Ulvedebatten er stadig aktuell og har skapt stort engasjement på flere fronter. Skal man beskytte den truede ulvebestanden i Norge selv om dette går ut over andre? Kan kunsten være et egnet sted for å reflektere over hvilke etiske implikasjoner som kommer i spill når man veier et liv over et annet?

 

Ingebjørg Une Hagen (1956) bor og arbeider i Frogn, Drøbak, og har utdannelse fra Bergen kunsthåndverkskole, Vestlandets kunstakademi og Statens kunstakademi. I tillegg har hun studert prehistorisk kunst i Zimbabwe, og var i en årrekke førsteamenuensis i tegning ved NMBU. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Billedkunstnerne i Oslo og Akershus og House of Foundation, samt deltatt i tallrike gruppeutstillinger i Norge og ellers i Skandinavia. Hagen har også utført flere offentlige utsmykningsoppdrag, og er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Oslo Kommunes kunstsamlinger.