Ingebjørg Une Hagen
Sverm – rekonstruksjoner av insekter
3. februar – 27. februar 2011

Ingebjørg Une Hagen. Trykk på folie, 30 x 30 cm: Sverm

Det er en stor glede å ønske velkommen til Ingebjørg Une Hagens første separatutstilling hos Norske Grafikere. I denne spektakulære utstillingen blir vi hensatt til en skremmende, men også besnærende virkelighet, nemlig sikadenes og billenes verden. Her får vi se mannshøye representasjoner av slike dyr, som Hagen har laget av blant annet papir og plastfolie, og som hun har bearbeidet med sin egenartede trykketeknikk, der hun farger inn og trykker med en rekke forskjellige hverdagslige materialer.

Hagens arbeider aktualiserer flere sentrale og dagsaktuelle verdispørsmål. Hun er dypt engasjert i økologi, og nærmere bestemt hvordan menneskers kulturelt betingede forståelse av dyr påvirker disse skapningenes sjanser til å overleve – og dermed eksistensgrunnlaget til alle typer liv på planeten. Hun vil få oss til å rette et nytt og mer åpent blikk på disse dyrene, som mange i utgangspunktet oppfatter som frastøtende og dermed overser eller forsøker å utrydde. Dette gjør hun ved å forsterke og tydeliggjøre de materialmessige og formmessige kvalitetene som er karakteristisk for for eksempel sikader. De særegne overflatekvalitetene i skallene, vingene, øynene og følehornene til slike dyr får hun fram blant annet ved å brette og perforere papir og andre materialer, farge dette i vannbad iblandet trykksverte og trykke på dette med teksturrike materialer som finérplater. Den eruptive stoffeligheten denne teknikken skaper, holder hun i sjakk gjennom tydelige konturer og klare komposisjoner, som vitner om hennes usedvanlige evner som dyretegner.Hagens monumentale fremstillinger av insekter får oss dessuten til å tenke på hvordan slike dyr innen mange ikke-vestlige kulturer har en nærmest religiøs status, blant annet på grunn av de eiendommelige mønstrene de bærer på kroppen. Disse mønstrene har, ifølge Hagen, dessuten gjennom uminnelige tider fungert som inspirasjon for teppemakere, smykkekunstnere og andre håndverkere i utforming av bruksgjenstander og ornamentikk, blant annet i afrikanske land. Hagens figurer minner oss også, gjennom sin verdighet om at slike dyr gir oss kostbare råstoffer som silke og honning, og at de spiller en uunnværlig rolle innen jordbruket gjennom å sørge for pollinering.

Ingebjørg Une Hagen er utdannet ved Bergen kunsthåndverkskole og Statens kunstakademi. Hun har i tillegg studert prehistorisk kunst i Zimbabwe. Hun har utført en rekke utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Oslo Kommunes kunstsamlinger. Hun har i en årrekke vært 1.amanuensis i tegning ved UMB.