Ingeborg Kvame, Mellom innpust og utpust (detalj). Monotypi på tengujo kashmir-papir i tre lag

Ingeborg Kvame
Mellom innpust og utpust

10. november – 17. desember

Norske Grafikere har gleden av å presentere nye arbeider av Ingeborg Kvame i utstillingen Mellom innpust og utpust.

I sine kunstneriske prosjekter er Kvame opptatt av naturen, og hvordan vi selv plasserer og reflekterer oss i den. Naturen blir et virkemiddel for å skildre vekslinger mellom det ytre og det indre i mennesket, og det er her hun henter sin inspirasjon. I dette utstillingsprosjektet utforsker Kvame liminalitet som menneskelig fenomen. Begrepet liminalitet, som er hentet fra antropologien, beskriver terskelen mellom to tilstander og den tvetydigheten og desorienteringen som kan forekomme i mellomrommet mellom tilstandene. Liminale faser kan være pubertet, skilsmisse, traumer, fødsel og død. Disse overgangsfasene fører ofte med seg eksistensielle spørsmål.

Utstillingstittelen viser også til en liminal fase, nemlig vår konstante veksling mellom innpust og utpust. Vi puster raskt og overfladisk når vi stresser og dypt og rolig når vi slapper av: Rytmen mellom utpust og innpust sier noe om hvordan vi har det. Åndedrettet er en selvfølge, men brukt bevisst kan pusten fungere som et verktøy til å regulere vanskelige følelser som angst og stress. I mellomrommet mellom utpust og innpust tar livet en gang slutt, den åndelige koblingen til verden vi kjenner blir brutt og kroppen blir selv natur.

I utstillingen kommer dette til uttrykk gjennom fargegraderinger på tynt, transparent papir. Kvame er opptatt av fargene og hvordan graderingene treffer arket. Ved å legge transparente japanpapir lagvis på hverandre tar verkene form og fargegraderinger skapes. I møtet mellom de ulike lagene smelter fargene sammen og øyet oppfatter nye farger og dybder – blikket ledes både inn og ut, til et sted mellom lagene. Det florlette papiret påvirkes av luftstrømningene i rommet: Plutselig kan et av lagene sveve opp, og for et kort øyeblikk kommer fargene under til syne.

 

Ingeborg Kvame (f. 1978) har en BA i Fine art fra Grays School of Art, Robert Gordon University I Aberdeen. Hun har hatt flere separatutstillinger, blant annet ved Tegnerforbundet, Skaus / Rogaland kunstsenter og Haugesund Billedgalleri i tillegg til flere gruppeutstillinger.