INNBUNDET / UBUNDET

bok – trykk – skulptur

7. april – 30. april 2016

Norske Grafikere har gleden av å presentere gruppeutstillingen INNBUNDET / UBUNDET. Utstillingen viser kunstnerbøker fra grafikkens perspektiv, og med et fokus på boken som unikt objekt. Utstillingen åpnes av styreleder Anders Kjellesvik.

Utstillingen viser verk av: Simon Faithfull, Jan Freuchen, Sarah Jost, Imi Maufe, rebeliCa angeCCa, Randi Nygård, Ellen Marie Blakstad Paus, Samoa Rémy og Randi Strand.
Utstillingen og de deltagende kunstnerne er juryert av Norske Grafikeres styre.

Kunstnerbøker, eller Artists’ Books, har blitt et viktig fenomen i kunstverdenen. Begrepet trekkes gjerne tilbake til den amerikanske kunstscenen på 60-tallet. Bokproduksjon hadde blitt enklere og billigere, og bøker som kunstnerisk medium ble dermed lettere tilgjengelig. Innenfor kunstretninger som minimalisme, konseptkunst og pop-kunst begynte mange å utforske hva kunsterbøker kunne være. Ed Ruschas Twentysix Gasoline Stations (1963) blir gjerne nevnt som den viktigste av disse bøkene fra denne perioden. Utover 70-, 80- og 90-tallet ble kunsterbøker i økende grad kjent og utstilt.

Men fra grafikkens perspektiv faller kunsterbøker inn i en mye eldre historie. Sammenkoblingen mellom skrift og bilde følger hele trykkekunsten. Renessansekunstneren Albrecht Dürer var en tidlig mester i å illustrere bøker, og William Blake, en av romantikkens store kunstnere, gikk enda lenger i samspillet mellom tekst og bilde i sine bøker. Den «frie grafikken» mot slutten av 1800-tallet ga videre grobunn til en egen sjanger av forseggjorte illustrerte bøker, kjent som «livres d’artiste», og mange av de store malerne og skulptørene på denne tiden – Courbet, Manet og Rodin for eksempel – jobbet med bokutgivelser. Ved begynnelsen av det 20-århundre plukket de forskjellige avantgardebevegelsene opp boktrykking som metode for sine eksperimentelle prosjekter. Med enklere og billigere trykkemetoder akselererte denne utviklingen.

I denne utstillingen ser vi sporene fra kunstnerbokens historie. De utforskende illustrasjonsarbeidene kan synes å stå i arven etter livres d’artiste, og de selvbiografiske publikasjonene er i Marcel Duchamps ånd. Diether Roths skulpturelle bøker kan også nevnes. Et viktig anliggende for flere av kunstnerne i denne utstillingen er å jobbe med, mot og på tvers av språket som kommunikasjon og boken som symbol. Bøker har også egenskaper som visuelle skulpturer og taktile objekter.

Å se kunstnerbøker fra grafikkens perspektiv gir oss tilgang til å oppleve bokens papir, trykk, konstruksjon og innhold på nye måter. Dette er materielle bøker.

 

Om utstillerne

 

rebeliCa angeCCa - «8314,3 g»rebeliCa angeCCa
rebeliCa angeCCa presenterer tre verk i utstillingen. Bokormen og 8314,3 g er skulpturelle bøker – bøker som er sydd utover sine normale dimensjoner, bøker som kan bli lange og forvridde, eller tunge. Kunstneren kaller dem «shapy books», og de er bøker som eksisterer for bøkenes egen skyld, som objekt eller skulptur. De er bøker som ikke trenger eller ønsker å bli lest, men snarere å demonstrere mulighetene for hva man kan gjøre med en bokstruktur.

TSSoP, eller The Shady Side of Plants, inneholder 37 pennetegninger basert på skygger fra planter. Det er skygger fra naturlig lys, sollys og månelys, og på sidene er det er notert ned tiden det tok å tegne, pluss dato. Deretter arbeider hun videre med skyggene, slik at de blir et abstrahert avtrykk av skyggen til planten.

rebeliCa angeCCa (f. 1987) har en BA og MA i Grafikk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på kollektivutstillingene «Bluss» på Venterommet i Mandal, «Unødvendige nødvendigheter» på Galleri Albin Upp i Oslo, og «Thinking forms / Spoken forms» ved Rådhusgalleriet i Oslo. Nordbø er innkjøpt av Mandal Kommune og har mottatt Flekkefjord Kommunes Kulturstipend.

 

Randi Nygård - «Vekst og rørsle (Creative Lighting Digital Photography Tips and Techniques og A Color Atlas of Photosynthetic Euglenoids 2)»

Randi Nygård
Randi Nygårds arbeider tar ofte utgangspunkt i ulike vitenskapelige fakta om hvordan naturen er en forutsetning for samfunnet og kulturen vår. Oppfatninger om at natur og kultur er to adskilte størrelser kan gjøre det vanskelig for oss å forholde oss til for eksempel klima og miljøspørsmål. Nygård forsøker å se forbi dette skillet ved å benytte seg av poetiske metoder i både språk og bilde.

I verkene Vekst og rørsle (Creative Lighting Digital Photography Tips and Techniques og A Color Atlas of Photosynthetic Euglenoids 2) og Skuggen og verdsrommet (Skuggen av ein tulipan frå kl 12.30 til 15.30 over The Rainbow Sky: An Exploration of Colors in the Solar System and Beyond) har Nygård brukt skygger av planter som utgangspunkt. Skyggene har gitt former som så har blitt skjært opp og ut av bøker.
“Verket handlar om tid, energi, vekst og bevegelse. Materialet i bøker kjem jo frå tremasse, som har vokse fram ved hjelp av sola sin energi, og krafta i papiret er med å styra det visuelle uttrykket.”

Randi Nygård (f. 1977) har en BA og MA fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun har bl.a. stilt ut ved Trøndelag senter for samtidskunst, No Place i Oslo og Tag Team Studio i Bergen, samt deltatt i en rekke gruppeutstillinger. Hun har også undervist og organisert utstillinger.

 

Jan Freuchen - «Bioburger»

Jan Freuchen
Jan Freuchen jobber med installasjoner, kollasjer, tegninger, og kuratoriske prosjekter.

Bioburger er en eske med mapper der grunnflatene til alle hans leiligheter, studioer, utstillingslokaler og skoler er samlet.

Jan Freuchen (f. 1979) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt am Main. Han har hatt soloutstillinger på bl.a. Fotogalleriet, Sørlandets Kunstmuseum, samt flere gruppeutstillinger. Hans arbeider er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Astrup Fearley og Sørlandet Kunstmuseum.

 

Imi Maufe - «Finnish Countryside Alphabet»Imi Maufe
Japan Blues og Finnish Countryside Alphabet er en del av serien Translating Travels, som Imi Maufe har arbeidet med siden 2001. For henne er kunsterbøker en måte å dokumentere reiser – nye steder og nye opplevelser.

Japan Blues er en samling silketrykkede trepostkort, inspirert av en reise til Japan. Hun bet seg merke i den allestedsnærværende blåfargen hun opplevde både i det japanske landskapet og i det urbane bybildet. I tillegg er tittelen en referanse til følelsen av å forlate Japan.

Finnish Countryside Alphabet ble til etter et opphold i Finland i 2015. Det er et alfabet bestående av fireords-setninger som søker å frembringe inntrykkene, tilfeldighetene og de små sammentreffene under hennes opphold der. Alfabetet finnes i en spiralbok, samt som et sett indekskort. I tillegg stiller hun ut tolv treskjærte paneler med motiver basert på fotografier av den lokale bebyggelsen. Med disse fotobaserte utskjæringene ønsker hun å bevare (eller «stjele») litt av den lokale identiteten, ettersom hun følte at hun hadde lite kontakt med de lokale.

Imi Maufe (f. 1974) har en mastergrad i Multi-disiplinær grafikk fra University of the West of England, Bristol. Hun har jobbet mye med kuratering av utstillinger med  kunstnerbøker, i tillegg til utstrakt undervisning, kunstnerresidenser og utstillingsvirksomhet. Hun er kjøpt inn av bl.a. Tate Library Collection, Wustum Museum of Art og Bergen offentlige bibliotek.

 

Sarah Jost - «måste jag tala med er er om träd för att få er til att lysna»

Sarah Jost
måste jag tala med er om träd för att få er att lyssna er et nytt arbeid fra Sarah Jost. Det er en del av hennes pågående kunsterpraksis der hun transformerer funnede bøker til nye verk. Verket er inspirert av Bertolt Brechts dikt Til dem som er født etter oss fra 1939 og Adrienne Richs What Kind of Times Are These fra 1995.

”Bøkers evne til å vekke assosiasjoner til kommunikasjon og språk interesserer meg, men også boken som form og symbol for noe som består av mer enn hva en først ser og de spor fra tidligere bruk de bærer på.”

Sarah Jost (f. 1979) har en MA fra Kunsthøyskolen i Bergen, i tillegg til en BA i keramikk fra HDK. Hennes siste soloutstillinger har vært ved Two Little Birds Gallery i Gøteborg, Visningsrommet USF i Bergen sammen med Petra Rahm, og Cigarrvägen tretton i Stockholm. Hun har også deltatt i flere gruppeutstillinger. Hun bor og arbeider i Bergen.

 

Samoa Rémy - «Cause and Effect»Samoa Rémy

Samoa Rémy presenterer sitt nye verk Cause and Effect. Hennes kunstnerskap kretser rundt arkivbilder og illustrasjoner, og hun jobber ofte med forholdet mellom bokformen og bilder på vegg. I dette verket har hun kombinert funnede bilder med egne tegninger, som så er trykket digitalt.

Samoa Rémy (f. 1974) har en MA i grafikk fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har hatt separatutstillinger ved bl.a. Kunstmuseet Kube i Ålesund, Museo cantonale d’Arte i Lugano, Sveits, og Trafo kunsthall i Asker. Hennes arbeider er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Manor Art, Basel, og Museo c. d’Arte di Lugano.

 

Ellen Marie Blakstad Paus - «walking on eggshells»

Ellen Marie Blakstad Paus
Ellen Marie Blakstad Paus jobber med møtet mellom språkets kommunikasjon og de grafiske teknikkenes håndverk.

Hun viser tre bøker, der to av de har omslag av etset kobber. Bøkene inneholder ulike typer papir, med variasjoner av blindtrykk, tresnitt og dyptrykk. I tillegg viser hun veggarbeidet Idé om språk bestående av hvitt dyptrykkspapir preget med håndskrevet sammenhengende tekst.

”Jeg stiller spørsmål om vi egentlig forstår hverandre selv om vi snakker samme språk, og benytter ofte fragmentert eller abstrahert tekst som metafor for en kommunikasjon som ikke fungerer. Avhengig av persepsjon tolker og oppfatter vi ulikt. Gjennom fragmentert håndskrevet tekst, undersøker jeg hvordan språket skaper både forståelse og forvirring.  Produksjon av Artist Books gir meg mulighet til tilføye den taktiliteten jeg er ute etter i spørsmålene jeg stiller meg rundt kommunikasjon.”

Ellen Marie Blakstad Paus (f. 1968) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Fabrikken Asker Kunstfagskole. Hun har den senere tiden deltatt i utstillingene ”Kunst Rett Vest” ved Henie Onstad Kunstsenter og ”October Open” i Hydrogenfabrikken kunsthall.

 

Randi Strand - «Arabesk»

Randi Strand
Randi Strands kunstneriske arbeider omfatter ulike teknikker og medier: Artist’s Books, foto, tegning, grafikk, installasjon med mer. Skrift, språk og sanseerfaringer utgjør en tematisk rød tråd i arbeidene hennes, og særlig er hun opptatt av persepsjon og sansningens vesen. Hun stiller ut den skulpturelle boken Metaforboken, samt to bøker og en film knyttet til hennes kunstprosjekt Arabesk.

”Om Arabesk: Bøkene består av tynne gjennomskinnelige ark. Arkene er trykket i en høytrykksteknikk / sjablongtrykk. Hvert ark har ett visuelt element, det speilvendes i det man blar. Overlappingene danner hele veien nye former og nye farger. Gjennomskinneligheten gjør at bokens tradisjonelt adskilte tid- og rom brytes ned; man ser boka mer som ett rom. Flatenes rolle som formbyggere skifter fra ett oppslag til et annet. Arkene smelter sammen på en måte som gjør det vanskelig for leseren å forutse neste arks eksakte motiv og farge, samtidig som det blir vanskelig å  huske hvordan foregående oppslag (egentlig) var.

Det oppstår et persepsjonsspill; både tid, rom, form og farge får en flyktig og omskiftelig karakter. Arkene er stille, sanselige, sarte. Sartheten appellerer til fintfølelsen. I en materielt fokusert kultur med massekonsum, er ro og forsiktighet i møte med et objekt en kvalitet i seg selv, og noe jeg ønsker å frambringe.”

Randi Strand (f. 1962) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen og Kunstakademiet i Lisboa. Hun har hatt separatutstillinger ved bl.a. Galleri Norske Grafikere, Tromsø kunstforening og Galleri F15. Hun har også deltatt i mange gruppe- og kollektivutstillinger. Hun er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet.

 

Simon Faithfull - «An Expanding Atlas of Subjectivity»

Simon Faithfull
An Expanding Atlas of Subjectivity  er et unikt kunstverk i form av et spesialbestilt, håndsydd bokarbeid. Denne versjonen er fra 2012.

”Whenever a new drawing is made it is now immediately dispatched out to the world via the Limbo drawing service  it is also automatically added to an ever-growing, online database. Each version of An Expanding Atlas of Subjectivity is a paper archive that captures one particular moment from this database. Each time a new book is ordered the latest drawings are always added so that each book is thicker than the last and no two books will ever be the same.

The bookwork makes physical the body of drawings that has accreted over 13 years – manifesting a personal atlas of the world, mapping time and space, as experienced by one individual, on an ongoing basis.”

Simon Faithfull (f. 1966) innehar en MA fra Reading University og en BA fra Central St Martins School of Art. Han har stilt ut ved bl.a. Le Musée des Beaux-Arts i Calais, British Film Institute Gallery i London, og Haus am Waldsee i Berlin, i tillegg til en rekke gruppeutstillinger. Han stilte også ut på den 52 Veneziabiennalen i 2007.