Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen

Milking a mean cow – drømmer i en urolig tid

12.10.17 – 12.11.17

 

 

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstilling med Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen. De to kunstnerne reflekterer i dette prosjektet rundt overlevelsesstrategier, og bruker grafikkens egenart til å variere over det samme motivet. Arbeidene i utstillingen omfatter monotypier, tresnitt og treskulpturer.

Johannes B. Hansens arbeider tar utgangspunkt i samtidens informasjonsstrøm, og er en blanding av dagboksnotater og raske skisser som han ofte produserer foran TV’en. Som en kontrast til denne impulsive prosessen, bruker han timevis på bearbeidelsen og den endelige grafiske utformingen av arbeidene.

Marthe Karen Kampens monotypier i denne utstillingen er meditasjoner over kontrasten mellom store internasjonale hendelser, sammenlignet med den trivielle hjemlige sfære. For Kampen er monotypi en teknikk der hun får brukt maleriske teknikker og tresnitt til å uttrykke det hun tematisk her er opptatt av; drømmer, oppbrudd, kultur og folkevandringer sett fra et subjektivt ståsted.

Marthe Karen Kampen og Johannes B. Hansen har produsert individuelle arbeider til denne utstillingen, men med en felles tematikk. Med tittelen ’Milking a mean cow – drømmer i en urolig tid’ lar de det stå åpent hva den onde kua refererer til, om det så er den utfordrende kunsten eller den dramatiske verden. Hva man må gjøre for å overleve kan være forbundet med noe problematisk, og for å overleve som kunstnere er de avhengige av næring for sine drømmer, drømmer i en urolig tid.

Johannes Borchgrevink Hansen er utdannet med master fra Kunstfag, avd. grafikk, Kunsthøgskolen i Oslo. Han har blant annet stilt ut på Kunstnerforbundet, Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Nasjonalgalleriet og Buskerud Kunstsenter. Han har hatt utsmykningsoppdrag på Ullern vgs. Oslo, Thora Storm vgs. Trondheim, Ilseng Fengsel og Hamar Kulturhus.

Marthe Karen Kampen er utdannet med master og bachelor fra Kunstfag, avd. grafikk, Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har blant annet stilt ut på Kunstnerforbundet, Østlandsutstillingen, Galleri Soft, Nasjonalgalleriet og Kongsvinger Kunstforening. Hun har hatt utsmykningsoppdrag på Universitetet i Ås veterinærinstituttet, Hans Børli Plass i Eidskog, Ullern vgs. Oslo og Thora Storm vgs. Trondheim.

 

Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen

Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen

Johannes B. Hansen og Marthe Karen Kampen

Marthe Karen Kampen

Johannes B. Hansen