Jone Skjensvold: Vincent Lunge Foundation Iran #1. silketrykk / akvarell, 54 x 42 cm

Jone Skjensvold
Transition
8. august – 1. september 2013

Last Tommy Olssons anmeldelse av utstillingen.

Galleri Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til utstillingsåpning med Jone Skjensvold torsdag 8. august kl. 18.00. Slik utstillingstittelen Transition hentyder, presenterer Jone Skjenvold her en overgang fra ren prosjektorientering til større fokus på det enkelte verk. Denne overgangen oppstår i kombinasjonen av maleri og prosjektrelaterte arbeider.

Skjensvold benytter prosjektet som sin arbeidsmetode og har siden tidlig på 90-tallet initiert, utviklet og inndelt arbeidet sitt i en rekke parallelle prosjekter. Hans mest langvarige prosjekt Vincent Lunges Institutt ble etablert på begynnelsen av 90-tallet. Det har fungert som et nettverk av kunstnere som sammen har gjennomført en rekke interdisiplinære samarbeidsprosjekter, og Vincent Lunge Foundation Iran er et av disse.

I utstillingen Transition finner vi bruddstykker fra delprosjektet Vincent Lunge Foundation Iran, representert ved et håndknyttet persisk teppe , et digitalt trykk av teppemotivet og håndkolorerte silketrykk basert på persisk design. Arbeidene er fremstilt ved bruk av vektorgrafikk, og representerer en fordypning i abstraksjon og ornamentikk.

Et mer uventet grep i denne sammenhengen, er introduksjonen av en serie nonfigurative malerier: Enkle geometriske komposisjoner, utarbeidet intuitivt med vekt på fargebruk. Disse bildene referer ikke til noe utover seg selv, i motsetning til prosjektarbeidene.

Jone Skjensvold er født 1967 i Bergen, men bor og arbeider i Drage på Stadtlandet. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo fra1991-95 og Kunstskolen i Rogaland, Stavanger fra1989-91. De senere årene har han blant annet stilt ut på Galleri E / Englagård i Asker, Tegnerforbundet i Oslo og Galleri Dortmund Bodega i Oslo, i tillegg til å delta på en rekke gruppeutstillinger. Skjensvold har mottatt en rekke stipendier til sine prosjekter.