Anders Kjellesvik

Kunsthøgskolen i Bergen

Mellom bakkar og berg

3. – 27. juni 2004

Anders Kjellersvik har utført sitt eksamensprosjekt ved det Kongelige kunstakademi i København. Han jobber med en grafisk viderføring av fotografiet, der han arbeider med store formater av «close up» portretter. Han jobber med problematiseringen av selvet gjennom andres og egne fotografier.

Sigrid Wallskog har i eksamenssemesteret vært utvekslingsstudent ved Kunsthøgskolen Valand, Gøteborg og viser arbeidet Requiem for Us. I albumformat forteller hun igjennom 13 fragmenter historien om tosomhetens begynnelse, utvikling og slutt.

Ole Mauseth livsfilosof og tegner. Arbeider i sine verk med eksistensialistiske og livsfilosofiske temaer, hovedsakelig i sort / hvitt. Teknikk: Litografi.

Victoria M Fuhrs prosjekt er en kunstnerisk kommentar på et sosialt fenomen. Hun jobber med menneskenes forhold til kjæledyr basert på egne og andres dyrehistorier. I hennes arbeid eksprimenterer hun med silketrykk på gravsteiner og har samlet andres og egne dyreminner håndinnbundete bøker .

Gro Petersen jobber med korsettformen. Hennes tematikk omhandler det moderne menneskets følelse av skam og utilstrekklighet i forhold til de urealistiske rollemodeller og idealer som blir persentert gjennom media og samfunnet. Teknisk jobber hun med dyptrykk kombinert med silketrykk. Utrykket hennes er i et krysningsfelt mellom kunst og illustrasjon.

Karin Augusta Nogva jobber med den nakne menneskekroppen som en kommentar på det å være menneske i dag . Den teknologiske utviklingen har en effektivitet som ikke alltid stemmer overens med de grunnleggende menneskelige verdier. Det grafiske utrykket blir et møte mellom det fotografiske silketrykket og tresnittet, som skal signalisere avstand i det mekaniske og organiske samfunnet.