Lars Kjemphol: Steinansikt, detalj. Silketrykk, 50 x 70 cm

Lars Kjemphol
Gode intensjoner

8. juli – 14. august

Norske Grafikere er glade over å presentere en rekke nye verk og stedsspesifikke arbeider av Lars Kjemphol. I et forundringskammer av en utstilling møter grafiske trykk skulpturelle og performative elementer. Gjennom utstillingsperioden vil gallerirommet også fungere som atelier for Kjemphol, og publikum vil i tillegg kunne observere et kunstnerisk prosjekt i bevegelse som vokser og endrer seg fra uke til uke.

I kjernen av utstillingsprosjektet står det improviserte: Interaksjon med publikum og spontane innfall setter premissene i en variert og eklektisk utstilling. Både skulpturer, byggverk og fargerike malerier vil skapes i løpet av de fem ukene galleriet fungerer som Kjemphols atelier. Det improviserte konfronteres også med allerede eksisterende elementer, som en rekke silketrykk og monotypier laget i månedene før utstillingen. Flere av motivene bærer preg av den siste tidens isolasjon: De er hentet fra Kjemphols umiddelbare nærhet og fremstår introspektive gjennom bruken av selvportrett og motiver fra nærmiljøet. Andre mer abstrakte motiver refererer til gamle myter og legender – fortid og nåtid rimer og gjentar seg som en sang gjennom tidene.

En ekstra dimensjon kan tillegges de utstilte arbeidene gjennom Kjemphols politiske engasjement, som forankrer ham dypt i dagsaktuelle problemstillinger. Et eksempel er en serie skulpturer der mennesketenner er støpt i sølv og deretter malt i tannfarger. De viser blant annet til hans interesse for edelmetallets funksjon som motvekt til sentraliserte valutaer og inflasjon. Problemstillinger knyttet til verdensøkonomien utforskes videre gjennom en digital versjon av utstillingen hvor kan publikum kan gå inn og kjøpe versjoner av de utstilte verkene som NFT-er. Kort forklart er NFT-er, eller non-fungible tokens, en betegnelse for digitale kunstverk der original skilles fra kopi ved hjelp av et unikt sertifikat. De betales ved hjelp av kryptovaluta, og representerer en ny og omdiskutert måte å omsette kunst på. Ved å engasjere seg i NFT-er peker Kjemphol samtidig på grafikkrelaterte problemstillinger knyttet til original og reproduksjon, en tematikk som vil utforskes videre i utstillingsperioden.

Lars Kjemphol (f. 1980) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har blant annet gjort seg bemerket som grunnlegger av kunstnerkollektiver og samarbeidprosjekter som Sisyfos minigolfklubb, Woodland Skateboards og Norsk Antikunstsenter. Denne utstillingen ved Norske Grafikere er Kjemphols første separatutstilling i Oslo på ti år.

Lars Kjemphol inviterer:
Brus på dagtid | gruppeutstilling

29. juli – 5. august

I anledning utstillingen «Gode intensjoner» inviterte Kjemphol 33 kunstnere til å delta på en Popup-utstilling i utstillingen. De inviterte kunstnerne monterte verkene sine i utstillingen Kjemphol allerede har laget i galleriet. Dette ble til en gruppeutstilling utenom det vanlige – med kunstverk i trengsel fra gulv til tak og et mylder av ulike uttrykksformer.

Det siste tiåret har Lars Kjemphol ofte jobbet med sosial skulptur, en idé – lansert av Joseph Beuys på 1960-tallet – om at kunst gjennom menneskelig aktivitet og handlinger kan forme og forandre samfunnet. Gjennom store samarbeidsprosjekter har Kjemphol skapt sosiale arenaer og møteplasser mellom ulike kunstnere og grupper. Gruppeutstillingen «Brus på dagtid» er nok et eksempel på denne arbeidsmetoden: 33 kunstnere fra forskjellige miljøer inntar galleriet og sammen skaper de en stor og variert utstilling. Felles for de fleste av dem er at de har posisjonert seg litt på siden av den mest etablerte kunstscenen og sammen når de ut til et svært bredt publikum.

Kunstnerne som stilte ut sammen med Lars Kjemphol var:
Lill-Ann Chepstow-Lusty, Ma$arati, Eskil Bast, Stian Frøysang, Bjørn Bjarre, Sara Christensen, Julian Karlsen, Jørgen Skulstad/ Center of the Universe, Christian Tony Norum, Fredrik Fjeld Kløvstad, Olve Fjeld-Eiken, Guttestreker, True Solvang Vevatne, Emil Ellefsen, Jim Darbu, Christopher Ness, Yngve Jørgensen, Espen Lomsdalen, Morten Jensen Vågen, Mats Omland, Madelen Foss, Espen Henningsen, Kim André Hagen, Diana Kinnerød, Anders Nygaard, Mathis Aaserud, Sten Ove Toft, Ole Fredrik Hvidsten, Jan Erichsen, Ingrid Askeland, Hanna Filomen Mjåvatn, Audun Engh og Jonas Greni.

Intervju med Lars Kjemphol

I forbindelse med utstillingen «Gode intensjoner» ble det laget et intervju med Lars Kjemphol. Her er det mulig å høre mer om arbeidet med utstillingen, de forskjellige seriene Kjemphol stiller ut og hans tanker om egen kunst.