Lars Teigum - Silketrykk

Lars Teigum
Mensura
1. – 23. desember 2005  

Norske Grafikere har gleden av å presentere Lars Teigums nye silketrykk, og ønsker velkommen til utstillingsåpning i Tollbugaten 24 torsdag 1. Desember kl. 1800.

Utstillingen består av Lars Teigums silketrykk som bærer spor i seg av nye og overraskende måter i tilnærme seg grafikk på. Tittelen Mensura henspiller på det innbyrdes måleforholdet mellom bildeelementer og ulike visuelle systemer, som samstemmes for å oppnå en bestemt romlig klang. Presise visuelle konstruksjoner kombinert med et spontant uttrykk danner en helhet i bildene. Et konglemorat av virkemidler er satt sammen i forsjellige variasjoner; flytende blekk i form av dråpeformasjoner påført med pipette, brede penselstrøk og spor av spraylakk kombineres med faste formasjoner. Bildene er trykket på papir i formatet 75 x 105 cm.

Fargeskalaen er avstemt og arrangert i fargeakkorder hvor tre og tre farger er satt opp mot hverandre, og kombinert med islett av skarpere fargenyanser.

Verkene eksisterer med bakgrunn i hverandre og de ulike bildelementene gjentas og prøves ut i forskjellige sammenhenger. En bestemt rytmikk oppstår og visuelle rytmeskift åpner for en nærmest musikalsk opplevelse.

Lars Teigum (f. 1974) avsluttet sin utdanning ved Kunstakademiet i Trondheim i 2002. Han har hatt lengre studieopphold i Stockholm og Berlin. Han har også arbeidet med maleri og lydkomposisjoner.
Etter endt utdannelse har Lars Teigum deltatt ved en rekke kollektive utstillinger og hadde våren 2005 sin debutantutstilling ved Galleri Christian Dam i Oslo. Teigum har vært tilknyttett Galleri JMS, KunstVerket Galleri og Kunstbanken Hedmark.