Liv Dysthe Sønderland
Going Grey

31. mars – 14. mai

«Det vi gjør er å bevisst utrydde et folks egenart, deres språk og deres livsform. Vi prøver å løsrive dem fra forbindelsen med slekten, som de tidligere har følt seg knyttet til med sterke bånd. Vi prøver å gi dem eiendom og forpliktelser, vaner og behov som ikke lar seg forene med den omstreifertilværelsen de har vært vant til og som deres forfedre har levd gjennom århundrer. Det er en radikal fremgangsmåte, og vi må riktignok spørre oss: Har vi rett til det? Norsk misjon blant hjemløse er heldigvis ikke i tvil om svaret; Vi har rett. For de små barnas skyld tar vi oss den retten.»

– Bestyrer ved Svanviken Arbeidskoloni for tatere. Fra et intervju med Norsk Ukeblad i 1963.

«Det vi gjør er å bevisst utrydde et folks egenart, deres språk og deres livsform. Vi prøver å løsrive dem fra forbindelsen med slekten, som de tidligere har følt seg knyttet til med sterke bånd. Vi prøver å gi dem eiendom og forpliktelser, vaner og behov som ikke lar seg forene med den omstreifertilværelsen de har vært vant til og som deres forfedre har levd gjennom århundrer. Det er en radikal fremgangsmåte, og vi må riktignok spørre oss: Har vi rett til det? Norsk misjon blant hjemløse er heldigvis ikke i tvil om svaret; Vi har rett. For de små barnas skyld tar vi oss den retten.»

– Bestyrer ved Svanviken Arbeidskoloni for tatere. Fra et intervju med Norsk Ukeblad i 1963.

Norske Grafikere er stolte over å ønske velkommen til åpningen av Liv Dysthe Sønderlands utstilling «Going Grey». Utstillingen tar utgangspunkt i et mørkt kapittel i norsk historie. Svanviken arbeidskoloni på Nordmøre spilte en sentral rolle i assimileringspolitikken rettet mot tatere, også kalt romanifolket. Der foregikk umyndiggjøring og overgrep helt frem til slutten av 80-tallet. Med dette prosjektet ønsker kunstneren å vise styrken, egenarten og individualiteten i mennesket, parallelt med den fatale og overskridende politikken som hadde som mål å viske ut nettopp dette.

Liv Dysthe Sønderland går i sine prosjekter inn i samfunnsmessige og etiske problemstillinger og utforsker hvordan vi som samfunn forholder oss til menneskelig lidelse. Hos Norske Grafikere nærmer hun seg de mørke sidene ved vår nære historie gjennom en serie nye monotypier og silketrykk samt et videoverk. I et forsøk på å skape et direkte og fysisk møte med betrakteren har hun brukt en menneskeskikkelse i full størrelse som grunnform i de utstilte papirarbeidene. Utsnitt av arkivbilder fra romanikulturen gir et innblikk i deres kultur. Tittelen «Going Grey» retter blikket mot universelle menneskelige mekanismer som reaksjon på overgrep og maktmisbruk.

Assimileringspolitikken ovenfor romanifolket var usedvanlig hardhendt, og mange lever med ettervirkninger av den fremdeles. Det å gå inn i en konkret historie, hvor mange av de berørte fremdeles lever, reiser etiske problemstillinger, det krever bevissthet omkring hvilken stemme man målbærer. Tematikken er høyst aktuell, særlig med tanke på hvordan vi som samfunn møter fremmede kulturer, utstillingen kan sees som en oppfordring til egenrefleksjon hos betrakteren.

I tillegg til de utstilte verkene vises en informasjonsvideo som portretterer romanikulturen, som i stor grad gikk tapt som følge av assimileringspolitikken. Arkivmateriale, intervjuer og faktaopplysninger er klippet sammen med musikk av Elias Akselsen for å knytte det hele opp mot romanifolkets kultur i dag.

Videoen kan også sees her:

Liv Dysthe Sønderland (1967) bor og arbeider i Ålesund og har Master fra Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for tegning. I alle sine prosjekter viser Sønderland et tydelig samfunnsengasjement, og hun har en rekke separat-og gruppeutstillinger bak seg, fra bl.a. KUBE, Ålesund Kunsthall, Vestfold Kunstnersenter, Bjørnsonfestivalen, Dei Nynorske Festspela, Møre og Romsdal Kunstsenter, Grafikktrienalen i Jyvâskyla, Vestlandsutstillingen og Nordnorsken.

 

Forarbeid og utvikling av prosjektet Going Grey er støttet av ­­­­Kunstmuseet Kube, Møre og Romsdal Fylke og Fritt ord.

Kunstnersamtale med Liv Dysthe Sønderland. Når kunst blir politisk – Den norske assimileringspolitikken rettet mot taterne