Mari Østby Kjøll: Fra serien Endeløse tavler, detalj. Oljemaling, treskjæring og collage på sort mdf, 30 x 42 cm

Mari Østby Kjøll
Endeløse tavler

18. februar – 23. mai

Norske Grafikere har gleden av å vise en serie nye arbeider av Mari Østby Kjøll i utstillingen Endeløse tavler. Gjennom både todimensjonale og skulpturelle teknikker utforsker Østby Kjøll samspillet mellom form, format og farge i det som er blitt til en fargesterk og taktil utstilling.

Med en eksperimenterende holdning utfordrer kunstneren den grafiske praksisen ved å sidestille trykkplaten – som her tilsvarer relieffer gjort i ulike materialer av tre – med de tilhørende trykkene. Utover det å utfordre det grafiske mediet benytter Østby Kjøll seg av mulighetene det grafiske mediet tilbyr. Måten hun ser på materialenes fysiske kraft og potensiale der andre snevrer inn til funksjon, vitner om kunstnerisk åpenhet og forkjærlighet for det håndverksmessige. Når Østby Kjøll skjærer inn linjer og mønstre i treplatene sine, så er det ofte på deler av bygningsmateriell eller mdf-plater hun tilfeldigvis har kommet over. Trykkeprosessen utføres for hånd og de rå treplatene konfronteres med delikat, kinesisk papir. De ulike materialene fortsetter å sameksistere i utstillingsrommet og påvirker hverandre gjensidig.

Denne åpenheten vi kan ane gjennom materialvalg og presentasjon er karakteristisk for Østby Kjølls kunstnerskap. Tematisk sett kommer denne åpenheten til syne gjennom en intuitiv og personlig bruk av historier, fortellinger og anekdoter fra eget og andres liv. Opptil flere historier flettes sammen i arbeidene som blir til fortellende tablåer i en polyfon historiefortelling, der både materiale, tematikk og motiver fungerer som narrative elementer. Historiene som får plass i Østby Kjølls arbeider er personlige uten å av den grunn skildre konkrete hendelser, de er heller beskrivelser av mer abstrakte tilstander, stemninger eller situasjoner.

Tematisk sett tar altså Østby Kjøll utgangspunkt i dypt menneskelige tilstander. Kanskje bidrar nettopp dette til den følelsen av gjenkjennelse man får foran hennes arbeider? Motivene er en sammenblanding av figurer og ornamenter, tegn, abstraksjon og repetisjon, der vi oppfatter både kjente og ukjente motiver og mønstre fra virkelighet, fantasi og hverdag. Østby Kjølls arbeider presenterer noe tidløst og mystisk, men likevel å så velkjent, som om det beveger seg inn mot kjernen på noe vi akkurat så vidt ikke klarer å oppfatte.

Mari Østby Kjøll (f.1983) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Escola Superior de Artes e Design i Portugal og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum. I tillegg til eget kunstnerskap er hun en del av kunstnergruppen Svartjord.

Les Kjetil Røeds anmeldelse av utstillingen i Kunstavisen

Utstillingstekst skrevet av Line Ulekleiv

Bli med til Mari Østby Kjølls atelier

Filmen gir et innblikk i hvordan Østby Kjøll reflekterer rundt egen kunstnerisk praksis, arbeidet med utstillingen «Endeløse tavler» og hvorfor både Monty Python og eldgamle naturmaterialer er blant inspirasjonskilder når hun jobber.