Marianne Gihle - tresnitt

Marianne Gihle – tresnitt

Marianne Gihle

Tresnitt

8. oktober – 30. oktober 2005

Norske grafikere har gleden av å presentere Marianne Gihles grafikk.

Marianne Gihle har valgt tresnitt som sitt felt innen grafikkens mange uttrykk. Den raske situasjonspregede skisse omsettes i dette strengt begrensede mediet. Utgangspunktet er den fortettede fortelling, som øynes i ulike handlingsrom. Det kan f. eks. dreie seg om scener fra idrettsbanen, konsertsalen eller fra akademiets malesal. Et typisk motiv for Gihle er menneskers møte med dyr. Også greske myter og bibelens poesi, som begge preges av forvandlingens språk, har vært utgangspunkt for disse bildene.

Både fargetresnitt og svart/hvite uttrykk vil være å se på denne utstillingen. Materialets egen tekstur utgjør essensen av rytmen i komposisjonene. Derfor er katalogens tittel en linje fra et dikt av kunstneren: ”Ble treets år en ring av tid?” Sju av tekstene er blitt til i en dialog mellom bilde og ord og tekstene kan leses i galleriet.

Marianne Gihle har studert grafikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og ved Kunstakademiet i Trondheim under professor Ove Stokstad. Hun har ni separatutstillinger bak seg og hun har deltatt på kollektivutstillinger i bl. a. København, Cadaquès, Lodz og Oslo.