Martin Due
Over the edge?
30. april – 22. mai 2011

Martin Due: Over the edge? - 2008. Mykgrunn, akvatint og relieffetsning. 60 x 29 cm

Det er en stor glede å presentere arbeider av Martin Due i Galleri Norske Grafikere. Due viser en serie etsninger han har laget i løpet av de siste årene, der han knytter an til en eldgammel tradisjon med å lese historier inn i klipper og fjell. Slike fortellinger, basert på fri assosiasjon, har vært viktig for surrealister som Salvador Dalí, men også vanlige mennesker som har satt sine omgivelser inn i en større sammenheng på denne måten, i et forsøk på å gi dem mening. Bildene vi møter er basert på inntrykk Due har fått på en seiltur til Island via Færøyene, og streifturer han har tatt langs kysten og i nordisk natur generelt.

Landskapsbildene er ikke naturtro fremstillinger av fjell, hav og kystnatur, men rommer ansatser til fortellinger, gjennom menneskeliknende former, som vi kan skimte gjennom skygger, fjellformasjoner og riper og andre strukturer i steinmassene. Men fjellformasjonene i bildene minner også om en annen type fortellinger, som strekker seg over et tidsspenn som er mye større enn menneskehetens historie, som berører prosesser i planetens egen historie, som mennesker ikke kan stanse eller påvirke.

Kunstneren har følgende å si om de mange fortellingene hans bilder bærer på:
“Erosjon og nedbryting i landskap, den skulpturale prosess som ikke bare stadig danner nye former, men også gjennom sine spor forteller en historie, har alltid fascinert meg. Jeg kan ikke unngå å bli fanget av hvordan voluminøse fjellformer, bitte små steinfragmenter, strukturer i fjellsider og særpregede dalformer viser til enorme tidsrom og en langsom formgiving utført av krefter som aldri kompromisser. Sett slik blir vår egen tid bare en parentes. Tanken om at vi reiser med av bare farten på noe som er utenfor vår kontroll er både fatalistisk og fengslende. Den gir perspektiv til vår litenhet, men samtidig ligger det en egen storhet i at vi også evner å reflektere over det.”

Martin Due er født i Uppsala i Sverige i 1955, og bor og arbeider i Molde. Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av flere private og offentlige samlinger. Han har dessuten illustrert flere bøker, blant annet “Viktors Verden”, utgitt på Damm Forlag. Dette er Dues første separatutstilling i Oslo.