Martin Due: Over the edge? – 2008. Mykgrunn, akvatint og relieffetsning. 60 x 29 cm