Struktur – etat II, 2006. Mykgrunn, akvatint og relieffetsning. 53 x 48 cm