Mattias Härenstam - Grå dress. Tresnitt. 48 x 36 cm (papirformat)
Mattias Härenstam - Under bordet. Tresnitt. 48 x 36 cm (papirformat)

Mattias Härenstam – Abendland

5. oktober – 2. november

Norske Grafikere har gleden av å presentere Mattias Härenstams utstilling «Abendland». Velkommen til utstillingsåpning lørdag 5. oktober kl. 13.00.
I forbindelse med utstillingen blir det en kunstnersamtale mellom Mattias Härenstam og Lotte Konow Lund 31. oktober kl. 18:00.

Til denne utstillingen har Mattias Härenstam laget en serie selvportretter i tresnitt. Felles for dem alle er en hardt belyst kropp omgitt av mørke. Kroppen, eller iblant bare deler av den, blir fanget som av en lyskaster på en mørklagt scene. Motivene er på den ene siden intime og personlige, men har samtidig elementer av både svart humor og politisk satire.

Den bevisste visualiseringen av seg selv, som lenge var forbeholdt kunstnere og makthavere, er i dag blitt allemannseie med umiddelbar digital spredning. Härenstams bilder bearbeider denne narsissistiske iscenesettelsen med lekne referanser til blant annet Edvard Munch og Vladimir Putin. Det er en form for rollespill der egen kropp brukes som et felt for eksperimentering og politiske utsagn. Fremgangsmåten er opprinnelig en feministisk strategi rettet mot bildet av kvinnekroppen som et passivt objekt for mannlig begjær. Den mannlige kroppen i kunsthistorien har derimot oftest fått representere styrke, kraft og latent vold. Ved å bruke den feministiske strategien på en mannskropp oppstår noe foruroligende og usikkert. Mannen i Härenstams selvportretter fremstår som både objektivert offer og potensiell overgriper.

Det finnes et tydelig fortellende element i Härenstams bilder. De kan minne om stillbilder fra en film eller plutselige minnebilder fra en glemt drøm. Tresnittet har helt siden sin opprinnelse hatt en sterk kobling til litteratur og det narrative, med en felles historie i den tidlige boktrykkerkunsten. Härenstam knytter her an til en lang tradisjon av kunstnere som har arbeidet med både personlig og politisk fortelling i grafikk og tegning.

Abendland betyr ordrett Aftenlandet på tysk, men den egentlige betydningen er en gammeldags betegnelse for Vesten. Begrepet kan spores tilbake til middelalderen, men er kanskje aller mest kjent gjennom Oswald Spenglers bok Der Untergang des Abendlandes (1918 – 1923). I boken tegner Spengler et bilde av verdenshistorien som en kamp på liv og død mellom ulike kulturer og der nå Vesten står for tur til å falle. Boken har hatt og har fortsatt stor innflytelse i høyreekstreme og nasjonalkonservative kretser. Blant annet ble begrepet brukt av Pegida-bevegelsen (Pegida = Patriotische Europäer Gegen die Islamisierung Des Abendlandes).

Mattias Härenstam er født 1971 i Göteborg, er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og bor og arbeider i Oslo. Han arbeider med tresnitt, skulptur og film. Härenstam har laget en mengde utstillinger i både inn- og utland og har vært nominert til Lorck Schives Kunstpris, Amandaprisen, Kunstkritikerprisen og The Queen Sonia Print Award. I år ble han tildelt Norske Grafikeres Fonds hovedstipend. Härenstams arbeider er innkjøpt av Nasjonalmuseet, Stavanger Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Oslo Kommunale Kunstsamlinger, Norsk Kulturråd, Haugesund Billedgalleri med flere.