Hjertet midt i byen

Med hjertet midt i byen

Kunstauksjon til inntekt for Oslos vanskeligstilte

Norske kunstnere har strømmet til for å bidra til prosjektet Med hjertet midt i byen, der inntektene går til kreativt arbeid blant brukerne ved Kirkens Bymisjons virksomheter i Oslo.

Over 50 norske grafikere har bidratt med opp mot 100 kunstverk til prosjektet, som åpner med stor kunstauksjon 13. oktober klokka 12.30 i Norske Grafikeres lokaler i Tollbugata 24.

Foreningen Norske Grafikere har aldri opplevd maken til respons som da de tok initiativ til samarbeidsprosjektet med Kirkens Bymisjon. Blant kunstnerne som sporenstreks svarte ja til å bidra er Magne Furuholmen, Nicolaus Widerberg, Bjørg Thorhallsdottir, Håkon Gullvåg og Håkon Bleken.

– Vi er overveldet over responsen. Det viser at kunstnere er engasjert i livet rundt seg, sier Henning Høiner i Kirkens Bymisjons innsamlingsavdeling.

Kirkens Bymisjon og Norske Grafikere er praktisk talt naboer i kvadraturen, og flere av Bymisjonens virksomheter har tilholdssted i bydelen. Samarbeidsprosjektet har derfor fått navnet Med hjertet midt i byen. Dette er også tema for kunstverkene som auksjoneres bort.

Kreativt arbeid blant vanskeligstilte
Alle inntektene fra auksjonen går til kreativt arbeid blant brukerne ved Kirkens Bymisjons virksomheter i Oslo. Mange mennesker har en trang til å utfolde seg kunstnerisk, også folk i utsatte grupper som rusavhengige, prostituerte og psykisk syke. – Det er veldig fint å kunne være med og lage et tilbud til personer som har lite tilbud fra før, sier en av bidragsyterne, Nicolaus Widerberg, til magasinet Bymisjon.

Ett av kunstverkene som blir auksjonert bort på åpningsdagen et stort Oslo-bilde laget av brukerne ved Aktivitetshuset Prindsen i samarbeid med kunstneren Tertitt Prestegaard. Brukerne ved Prindsen sliter med ulike former for psykiske lidelser, og kunstnerisk aktivitet står sentralt i arbeidet på huset.

Salgsutstilling 13.-28. oktober
Etter åpningen og auksjonen den 13. oktober, fortsetter prosjektet med en salgsutstilling i lokalene til Norske Grafikere frem til 28. oktober. Deler av overskuddet fra utstillingen går til det tidligere nevnte arbeidet i Kirkens Bymisjon.

Pressen er hjertelig velkommen til å delta på åpningen 13. oktober klokka 12.30 i Norske Grafikeres lokaler i Tollbugata 24 eller til å lage reportasjer om prosjektet som helhet.

For mer informasjon, se www.norske-grafikere.no eller www.bymisjon.no, eller ta kontakt med daglig leder i Norske Grafikere, Bjørg Emilie Moen, tlf: 23 35 89 40 eller informasjonssjef i Kirkens Bymisjon, Per Frogner, tlf: 22 36 55 12 / 99 50 00 25.

 

 

130.000 til kreativt arbeid blant Bymisjonens brukere

Auksjonarius Eilif Moe sørget for at auksjonen ble både et humoristisk og innbringende arrangement. Foto: Atle Briseid[klipp fra Bymisjonens hjemmesider]


50 kunstnere og en auksjonarius i storform bidro til at Norske Grafikeres kunstauksjon 13. oktober innbrakte omkring 130.000 kroner til kreativt arbeid ved Kirkens Bymisjons virksomheter i Oslo.

Auksjonen skulle egentlig begynne klokka 13.30, men galleriet i Tollbugata var fylt til randen av kjøpevillige mennesker allerede en time i forveien. Derfor startet auksjonen et kvarter tidligere enn planlagt.

Lege og musiker Eilif Moe, sønn av tidligere direktør på Henie Onstad-senteret Ole Henrik Moe, gikk inn i rollen som auksjonarius og ledet budrundene med stor iver og innlevelse. Grafiske kunstverk fra blant annet Håkon Bleken, Håkon Gullvåg, Magne Furuholmen, Per Kleiva og Bjørg Thorhallsdottir gikk unna som iskrem på en varm sommerdag.

Over all forventning
Etter halvannen time kunne initiativtaker og daglig leder i Norske Grafikere, Bjørg Emilie Moen, fornøyd konstatere at kassa var full og bildeveggen tom. Et raskt overslag viste at auksjonen brakte inn mellom 125-130.000 kroner. Alle pengene skal gå direkte til kreativt arbeid blant brukerne ved Kirkens Bymisjons arbeid.
– Dette gikk over all forventning, både når det gjelder oppmøte og priser på bildene. Det var i det hele tatt et veldig vellykket arrangement, sier hun. Moen har heller aldri opplevd maken til respons fra sine medlemmer som til samarbeidsprosjektet ”Med hjertet midt i byen”. Over 50 kunstnere har bidratt med omkring 100 bilder til auksjon og salgsutstilling.

Kommunen kjøpte bilde til 20.000
Prosjektet var derfor en suksess allerede før auksjonen lørdag. Og bedre ble det da byrådet i Oslo, med byrådsleder Erling Lae i spissen, torsdag vedtok å kjøpe et bilde som brukere ved Aktivitetshuset Prindsen hadde laget til auksjonen i samarbeid med kunstneren Tertitt Prestegaard. Kunstverket, som består av fotografier fra bybildet trykket på kvadratiske treplater og satt sammen til et stort bilde på 180×80 cm, ble solgt for 20.000 kroner. Både brukere og arrangører er stolte og takknemlige over at kommunen ønsker å smykke sine vegger med bildet.

Fortsetter med salgsutstilling
Auksjonen lørdag markerte åpningen av en salgsutstilling som skal henge i galleriet i Tollbugata frem til 28. oktober. Deler av salget i denne perioden vil gå til Kirkens Bymisjons arbeid. Rakk du ikke innom på auksjonen, har du fortsatt mulighet til å sikre deg norsk kvalitetsgrafikk og samtidig gi en støtte til at mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser eller i prostitusjon kan få utfolde seg kreativt i tiden fremover.