Nesten i hundre!

 

Nesten i hundre!
Norske grafikere 1919 – 2009

13. november 2009 – 3. januar 2010

Lørdag 15. november 1919 ble Foreningen Norske Grafikere stiftet. Initiativtagerne var blant andre Kristofer Eriksen Ganer og Olaf Willums. Etter anmodning fra dem stilte en rekke kjente kunstnere opp som innbydere til stiftelsesmøtet; blant dem var Pola Gauguin, Henrik Lund, Edvard Munch, Anders C. Svarstad og Erik Werenskiold.
Gauguin var dirigent på stiftelsesmøtet og la frem foreningens hensikt. Han nevnte de fortvilet vanskelige trykkeriforhold, de få og små utstillingslokaler og behovet for en egen jury for grafikk ved Høstutstillingen. Videre kom han inn på kunsthandlernes meningsløst høye provisjon på nesten 50%, og behovet for at statsmyndighetene skulle interessere seg mer for grafikerne og deres sysler.
Tanken var at en egen forening for norske grafikere kunne drive et trykkeri og arrangere  utstillinger for foreningens medlemmer. Forening skulle også arbeide for å fastsette normer for kunsthandlernes provisjon samt fremme grafikernes sak overfor myndighetene.
Da som nå er dette kjernen i foreningens arbeid, og siden stiftelsen har Foreningen Norske Grafikere arbeidet uavbrutt for grafikken og de norske grafikere.

I anledning 90-årsjubileet har Norske Grafikere og Munch-museet gleden av å av å invitere til jubileumsutstillingen Nesten i hundre! i Munch-museet fra fredag 13. november 2009. Her vises et utvalg bilder fra foreningens første utstilling på Blomqvist Kunsthandel 16. september 1922, blant annet de tre litografiene Edvard Munch var representert med.

Utstillingens andre del presenterer tre samtidskunstnere fra foreningens nåværende medlemmer: Arnold Johansen, Tore Hansen og Sonja Krohn.

Arnold Johansen arbeider med foto og grafikk. I denne utstillingen viser han portrettene «Mats» fra 2001 og  «Bjørn» fra 200? i plakatfolie på stålplate. Ved å knekke billedeflaten
slik at vi ser tre ulike motiver, fra sidene og forfra, illustrerer Johansen menneskenes
sammensatthet og samhold.

Tore Hansen viser tresnittet «Sykkel».  Formspråket er forenklet og minner om tegn fra hellerisninger. Hansen henter inspirasjon fra Finnskogen, han ser naturen som en enhetlig og stor bevegelse, en levende organisme med en egen sjel.

Sonja Krohns billeduttrykk er portrettet. Modeller finner hun blant venner, kolleger eller  andre personer som fascinerer henne. Krohn arbeider med tresnitt og litografier, teknikker som passer hennes forenklede og ekspressive formspråk.