Første avsnitt i referatet fra stiftelsesmøtet 15. november 1919

Første avsnitt i referatet fra stiftelsesmøtet 15. november 1919