Niclas Gulbrandsen - Bokholder med sommerfugl – 1994. Tresnitt. 30 x 43 cm

Niclas Gulbrandsen
Minneutstilling 
5. mars – 1. april 2015

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til åpningen av Niclas Gulbrandsens minneutstilling, torsdag 5. mars. Håvard Vikhagen vil holde en åpningstale

Niclas Gulbrandsen (1930-2013) var en av våre viktigste tresnitt-kunstnere. Han debuterte som kunstner på begynnelsen av 60-tallet, og utviklet en særegen grafisk stil basert på slående sort-hvitt komposisjoner og figurale fremstillinger. Særlig hans kombinasjon av modellerende linjeføringer og mer antydede romlige former skaper en unik visuell spenning i hans arbeider. Dette danner grunnlaget for Gulbrandsens dramatiske, poetiske og humoristiske billedverden. Norske Grafikere viser et utvalg av hans tresnitt fra 1974 til 2003.

I norsk kunsthistorie har tresnittet en spesiell plass, med Edvard Munchs mesterlige arbeid med tresnitt på slutten av 1800-tallet, den norske Fargetresnittskolen på 1930 og 40-tallet, samt de mer modernistiske bildene til Knut Rumohr og Ludvik Eikaas på 40- og 50-tallet, for å nevne noen eksempler. Arbeidene til Niclas Gulbrandsen står slik i en viss teknisk tradisjon, men skiller seg fra sine forgjengere ikke bare med sitt rendyrkede sort-hvitt formspråk, men også med sin mer utpregede litterære billedform. På 60-tallet ble han sett på som del av en motreaksjon mot det norske modernistiske billedidealet som var populært særlig i malerkretser i etterkrigstiden. Sammen med Frans Widerberg og Bjørn Ransve ble Gulbrandsen ansett som fanebærere for en ny figurativ kunst. Spesielt en famøs utstilling på Holst Halvorsen Kunsthandel i 1963 har blitt stående som et symbol på denne motreaksjonen.

Man kan si at Gulbrandsens trykk dermed slekter på grafikkens nærhet til bokillustrasjonen, et annet historisk sett viktig bruksområde for tresnitt-teknikken. Noen vil kanskje se spor av de klassiske visuelle historiefortellerne i disse trykkene – Gulbrandsen var i sær inspirert av Francisco Goya. En yngre generasjon vil kanskje se likheter med tegneserien eller den grafiske novellen. Gulbrandsens bilder fremstår som fortsatt like aktuelle og slående.

Niclas Gulbrandsen var født i Oslo og bodde der hele livet, med unntak av noen studieopphold i utlandet. Han debuterte som maler i 1963, og som grafiker på høstutstillingen i 1965. Han avsluttet sitt kunstneriske virke som grafiker med utstillingen «Café-liv» på Galleri Norske Grafikere i 2003.