Nye Medlemmer

8. august – 19. august

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en miniutstilling med kunstnerne som ble tatt opp som nye medlemmer av foreningen i 2019:

Patricia Risopatron Berg, Annelene Haftorn, Håvard Homstvedt, Sanna Joelsson, Lars Kjemphol, Susanne Kathlen Mader, Eirik Lillebror Mikkelborg, og Maria Viirros.

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak til medlemskap skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

Vi ser frem til å vise et utvalg arbeider av våre nye medlemmer som viser bredden i det grafiske uttrykket.

Av hensyn til smittevern blir det ikke en tradisjonell utstillingsåpning. Utstillingen åpner for publikum lørdag 8. august kl. 13 og står til onsdag 19. august.

Nye Medlemmer

8. august – 19. august

Norske Grafikere har gleden av å ønske velkommen til en miniutstilling med kunstnerne som ble tatt opp som nye medlemmer av foreningen i 2019:

Patricia Risopatron Berg, Annelene Haftorn, Håvard Homstvedt, Sanna Joelsson, Lars Kjemphol, Susanne Kathlen Mader, Eirik Lillebror Mikkelborg, og Maria Viirros.

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak til medlemskap skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

Vi ser frem til å vise et utvalg arbeider av våre nye medlemmer som viser bredden i det grafiske uttrykket.

Av hensyn til smittevern blir det ikke en tradisjonell utstillingsåpning. Utstillingen åpner for publikum lørdag 8. august kl. 13 og står til onsdag 19. august.