nyemedlbanner

Norske Grafikere har gleden av å presentere 11 nye medlemmer som viser spennende og varierte bilder innenfor samtidsgrafikk, både nyutdannede og etablerte kunstnere stiller ut side om side. De nye medlemmene er:
Hanna Boyesen, Gro Finne, Pauliina Gauffin, Adora Kari Hauge, Alf Christian L. Hvaring, Anne Jensen, Tom Stian Kosmo, Anne Britt Lerøy, Richard Grimnes Nygård, Geir Nymark og Stine S. Q. Vister.

Medlemmene er kunstnere som tas opp i foreningen gjennom en storjuryering av innsendte originalarbeider. Juryen består av en gruppe etablerte, profesjonelle grafikere.

Felles for disse kunstnerne er at alle har funnet sitt særegne uttrykk. Uttrykkene varierer fra det klassisk figurative til det helt fragmentariske og abstrakte. Like variert er bruken av grafiske teknikker som spenner seg fra de mer tradisjonelle som koldnål og litografi til fotoetsning og digitaltrykk.

Norske Grafikere er en kunstnerstyrt forening som ble etablert av bl. a. Edvard Munch 1919.  Hensikten var å øke kunnskapen til grafikkfaget og bedre grafikernes kår og arbeidsmuligheter.  Dette innebærer at foreningen ivaretar de kunstpolitiske interessene og er toneangivende omkring regler for behandling av grafikk.