Nye medlemmer 2007 – 2009
03. juni – 27.juni 2010

Nye medlemer 2010

Fra 2007 til 2009 har Foreningen Norske Grafikere tatt opp atten nye medlemmer. I juni viser de sine arbeider i en stor og variert utstilling. Her er bredden i samtidsgrafikken presentert, etablerte og nyutdannede kunstnere stiller ut side om side, og så vel klassiske som nyere teknikker vises.

De nye medlemmer er:
Erik Kirksæther, Solvor Holan, Anette Hveem Narum og Semund Svelle tatt opp i 2007. Ingunn Fyllingen, Ottar Ormstad, Synnøve Spangelo, Erik Pirolt, Marie Ann Mürer, Nicolai Schaanning Larsen og Camilla Malmquist tatt opp i 2008. David Stordahl, Tor Lindrupsen, Jan Skomakerstuen, Anne Kristin Hagesæther, Lars Øyvind Hopland, Hilde Vemren og Anders Kjellesvik tatt opp i 2009.

Foreningens medlemmer er alle yrkesaktive kunstnere. De juryeres inn på bakgrunn av innsendte arbeider. I vurderingen av medlemskapssøknadene vektlegges kunstneriske kvaliteter,  studier ved en kunstfaglig høyskole tillegges særlig stor vekt.

Norske Grafikere er en kunstnerstyrt forening, og har siden 1919 arbeidet for å bedre grafikernes arbeidsmuligheter. Foreningen arbeider aktivt for å øke kunnskapen om og bruken av grafikk. I dag er Norske Grafikere en av grunnorganisasjonene under Norske billedkunstnere, og ivaretar dermed grafikernes kunstpolitiske interesser. I en tid der kunstnere stadig utforsker nye teknikker og arbeidsmetoder må foreningen følge med utviklingen. Norske Grafikere er toneangivende omkring definisjoner og retningslinjer for grafikk, og utarbeider etiske regler for behandling av grafikk.