Geetanjali Prasad. Detalj fra installasjonen Floating Wall. Cyanotopi på bomull, tresnittplater.

Med på utstillingen er:
Aage Langhelle, Elisabeth Rydland Nilssen, Emma Gunnarson, Frida Retz, Geetanjali Prasad, Hanna Halsebakke, Jessica Williams, Käte-Elin Madsen, Kjersti Lande, Lena Rød Sundnes, Magdalena Agata Bak, Malakias Liebmann, Mathilde Borsholt, Matilda Höög, Milton Mondal, Nora Adwan, Radha Pandey, Renate Thor, Scott O’Rourke, Thomas Ramstad, Åse Vikse

Nye medlemmer

6. juli – 12. august

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 6. juli kl. 18:00!
Utstillingen åpnes av styreleder Cathrine Finsrud. Det blir er musikalsk innslag med den irske folkemusikkduoen Dúchas.

Det er med stor glede vi presenterer våre nye medlemmer, tatt opp i foreningen i 2022!

Presentasjonen av våre nye medlemmer er en unik mulighet til å se hva som rører seg i grafikkfeltet i dag. Utstillingen gir et innblikk i kunstnerskapene til en ny generasjon grafikere og til allerede etablerte kunstnere. I utstillingen viser vi verk av helt nyutdannede kunstnere, veletablerte kunstnere som har begynt å arbeide med grafikk og kunstnere som har kommet tilbake til grafikken og foreningen etter en pause. Utstillingen er rik og variert og viser et stort spenn i uttrykk og teknikker. I tillegg til veggbasert grafikk vises tredimensjonale arbeider hvor grafikkmediet blir satt på spissen, kunstnerbøker og trykk på utradisjonelle medier.

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen til foreningen og ser frem til å ønske alle grafikkinteresserte velkommen til en innholdsrik utstilling!

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak som medlem skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse av et medlemsbasert styre. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

Mot slutten av 1800-tallet så mange norske kunstnere det rike uttrykkspotensialet som ligger i grafikkmediet, og et gryende fagmiljø, som søkte å dyrke og utvikle teknikkenes særegne kvaliteter, fikk fotfeste. Det er i dette historiske landskapet Norske Grafikere har sitt utspring. Mer enn hundre år etter står foreningens grunnleggende målsetninger om å styrke og formidle originalgrafikkens interesser og særpreg ved like. Nye medlemmer kommer til hvert år og sørger for at samtiden speiles i medlemsmassen.

Om utstillerne