Linn Horntvedt, Sjikt, lag, flate, form, rom II (detalj), 2022
Silketrykk, 124 x 200 cm

Nye medlemmer

14. juli – 13. august

 

Det er med stor glede vi endelig kan presentere våre nye medlemmer, tatt opp i foreningen de to siste årene. Fjorårets Nye medlemmer-utstilling måtte dessverre avlyses, det er derfor ekstra hyggelig å ønske velkommen til åpning av utstillingen «Nye medlemmer» på torsdag 14. juli kl. 18.

Med på utstillingen er:

Anna Björkman, Alejandra Aguilar Caballero, Elisa Halvorsen Castillo, Anne Mari Graver, Hans Kristian Borchgrevink Hansen, Linn Horntvedt, Jane Hupe, Kamil Kak, Elin Kjøsnes, Ane Thon Knutsen, Kari Kolltveit, Andreas Lian, Kjellaug Hatlen Lunde, Christian Messel, Anders Sletvold Moe, Debangona Paul, Linde Pieper, Åsa Polfjärd, Erika Reed, Arne Revheim, Sigvei Ringvold, Vibeke Luther O’Rourke, Enrique Guadarrama Solis, Hildegunn Solbø, Maria Sundby, Espen Tversland 

Utstillingen «Nye medlemmer » er en gyllen anledning til å se hva som rører seg i grafikkfeltet i dag. Utstillingen gir et innblikk i kunstnerskapene til en ny generasjon grafikere og til allerede etablerte kunstnere. Vi presenterer helt nyutdannede grafikere, veletablerte kunstnere som har begynt å arbeide med grafikk og kunstnere som har kommet tilbake til grafikken og foreningen etter en pause. Utstillingen er rik og variert og viser et stort spenn i uttrykk og teknikker. I tillegg til veggbasert grafikk vises tredimensjonale arbeider hvor grafikkmediet blir satt på spissen, kunstnerbøker og trykks på utradisjonelle medier.

Mot slutten av 1800-tallet så mange norske kunstnere det rike uttrykkspotensialet som ligger i grafikkmediet, og et gryende fagmiljø, som søkte å dyrke og utvikle teknikkenes særegne kvaliteter, fikk fotfeste. Det er i dette historiske landskapet Norske Grafikere har sitt utspring. Hundre år etter står foreningens grunnleggende målsetninger om å styrke og formidle originalgrafikkens interesser og særpreg ved like. Nye medlemmer kommer til hvert år og sørger for at samtiden speiles i medlemsmassen.

Norske Grafikere er en medlemsorganisasjon bestående av yrkesaktive grafikere. Opptak som medlem skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige kompetanse av et medlemsbasert styre. Søkeren må ha gjennomført utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på høgskolenivå. Kriteriene for medlemskap sikrer at foreningenes medlemmer er profesjonelle billedkunstnere innen fagfeltet grafikk.

 

Vi ønsker alle våre nye medlemmer velkommen til foreningen og ser frem til å ønske alle grafikkinteresserte velkommen til en innholdsrik utstilling!

De deltakende kunstnerne er:

 

Alejandra Aguilar Caballero (f. 1989) er opprinnelig fra Mexico City, men bor og jobber i Oslo. Hun har nylig fullført en master i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes kunstneriske praksis beveger seg lekent mellom grafikk, tegning, installasjon og ulike visuelle narrativer. Som grafiker jobber hun hovedsakelig med tresnitt og reduksjonstrykk. Caballero interesserer seg for måter å formidle historier på gjennom utforskning av hukommelse og identitet og jobber ofte romlig. Hun blander egne minner og generelle narrativer for å skape både tredimensjonale objekter og tradisjonelle tresnitt.

 

Anders Sletvold Moe (f. 1978) har sin utdannelse fra Kunstskolen i Rogaland og Konsthögskolan i Malmö. Han jobber med en streng og rettlinjet abstraksjon som preger både hans skulpturer, malerier og grafiske arbeider. Formspråket er preget av en grunnleggende interesse for hvordan bilder bygges opp rent formalestetisk og vitner om en tett, kunstnerisk dialog med den nordiske modernismen. Roar Wold (1926-2001) kan nevnes som en særlig viktig inspirasjonskilde. Sletvold Moe har til felles med sin eldre kunstnerkollega å jobbe med problemstillinger knyttet til kunstens romlige omgivelser, en karakteristisk del av hans kunstnerskap som kommer tydelig frem også i hans grafiske arbeider.

 

Andreas Lian (f. 1991) har en bachelor i kunst fra Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design med fordypning i grafikk. Han arbeider stort sett med tresnitt og skulptur, der tematikken kretser rundt et sosialrealistisk narrativ. Arbeid, samliv og hverdagsliv er typiske motiver i verkene, utgangspunktet for disse finner han i eget arkiv eller annet funnet materiale fra internett. Selv sier Lian at det å skape er for ham en indre nødvendighet. Han har en fysisk tilnærming til prosessen, sinnsstemning og følelser er med på å forme arbeidene underveis i samspill med materialets egenskaper. Lian interesserer seg for tresnittets lange historie som håndverk og som teknikk med aktualitet i samtidskunsten. Han forsøker også å levendegjøre arbeidene gjennom kroppslig bevissthet i prosessen.

 

Ane Thon Knutsen (f. 1984) har en doktorgrad i grafisk design fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor og arbeider i Oslo, hvor hun også driver et eget boktrykkverksted. I sin kunstneriske praksis jobber Thon Knutsen hovedsakelig med boktrykk/letterpress i form av kunstnerbøker. I sitt doktorgradsprosjekt forsket hun på Virginia Woolf som boktrykker, innvirkningen det hadde på Woolfs forfatterskap og hvordan det å selv sette løse typer og trykke boksidene påvirket tanken og teksten. Gjennom konseptuelle arbeider forsker Thon Knutsen særlig på aktivisme, selvpublisering og marginaliserte stemmer og hvordan typografiens teknologitilknytning har hatt innvirkninger på tekstbasert kunst.

 

Anna Björkmann (f.1971) bor i Bergen, men er født og oppvokst i Stockholm. Hun har hovedfag i grafikk fra Kunsthøgskolen i Bergen og har spesialisert seg på silketrykk. Hun er opptatt av komposisjoner og mønstre som bilde, og jobber dem frem med transparente farger. Transparensen gir et møte mellom farger som skaper nye kombinasjoner og formelementer. Disse møtene gir fargene muligheter for ulik intensitet og romlighet.

 

Anne Mari Graver (f. 1958) har sin utdannelse fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, i radérklassen under ledelse av Ottar Helge Johannessen, grafikkverkstedet på Atelier Nord under veiledning av Anne Breivik, Moscow State Academic Art Institute og Avni Institute of Fine Arts i Tel Aviv. Hun jobber primært med kobberstikk fra sitt grafikkverksted i Risør Kunstpark. Graver er spesielt interessert i kontakten med materialene – motstanden i metallet, opplevelsen av stikkelen i hånden, de presise linjene i platen, gløden i kopperet og bevisstheten rundt det å ta i bruk en gammel teknikk er for henne givende å arbeide med. Verkene blir til i et samspill mellom håndverket i metallgrafikken og det hun ser på som en meditativ prosess i utskjæringen av kobberstikket. Hun har tidligere vært medlem av Norske Grafikere, men var fra 80-tallet mer engasjert i andre kunstarter, spesielt film. De siste årene har hun gjenopptatt arbeidet med grafikken.

 

Arne Revheim (f. 1965) har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi og Statens høgskole for kunsthåndverk og design. Maleri har vært hans hovedmedium i mange år, men de siste årene har han begynt å arbeide mer med grafikk. Interessen for grafikkmediet kom til som en naturlig konsekvens av at uttrykket i maleriene hans er nært beslektet med grafikk, spesielt tresnitt. Han bor og arbeider i Fredrikstad hvor han jobber med tresnitt, silketrykk og maleri. Tematikken i motivene hans kretser rundt hverdagslige situasjoner, han bruker menneskelignende figurer for å skape komposisjoner med fargerike billedflater.

 

Christian Messel (f. 1980) har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor han også bor og arbeider. Messel har en variert praksis bak seg, han har blant annet har gjort seg bemerket som en omhyggelig tegner med øye for detaljer. De senere årene har han beveget seg mot grafiske teknikker, en prosess han beskriver som en videreutvikling av tematikken som i stor grad preget hans tidligere arbeider, nemlig å bryte ned hierarkier. Det at grafiske trykk kan produseres i større opplag og, i motsetning til malerier eller tegninger, derfor gjøres tilgjengelige for langt flere er en faktor som virker tiltrekkende på Messel i arbeidet med mediet.

 

Debangona Paul (f. 1996) er en indisk grafiker basert i Oslo. Hun har en bachelor i grafikk fra Visva-bharati University, Santiniketan i India og en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Paul arbeider hovedsakelig med tresnitt. Motivene hennes består av gjenkjennbare elementer fra hverdagslivet. I arbeidene sine utforsker hun hvordan minner fungerer og forsøker å skape nye minner ved å blande visuelle elementer i komposisjonene sine.

 

Elin Kjøsnes (f. 1974) er utdannet ved Kent Institute of Art & Design i England. Hun er produksjonsleder ved Tou Trykk Grafisk Verksted Stavanger. Kjøsnes arbeider selv med både tegning og grafikk. Arbeidene hennes er ofte en utforskning omkring mellommenneskelige relasjoner og hun bruker kontrast i valg av grafiske teknikker, form og tekstur for å avdekke sensitive reaksjoner. Faste rammer, som for eksempel en bestemt form, kan være en betingelse for en tematisk serie. Kjøsnes har tidligere jobbet som illustratør og animatør, men har de siste årene utelukkende arbeidet med kunstprosjekter.

 

Elisa Halvorsen Castillo (f. 1990) har en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun interesserer seg for musikalske teksturer og måten hjernen former minner på, for å utforske disse temaene lager hun smykker, grafikk og analogt fotografi. Hun forsøker å fryse tiden i et øyeblikk, før den skjøre og glemsomme hjernen mister det for alltid. Gjennom arbeidene sine forsøker hun å uttrykke hvordan minner transformerer måten mennesker blir husket på etter sin død, når kun fragmenter av hvem de var står igjen. Hun observerer hvordan hukommelsen transformerer minnene over tid til de forvandles til noe nytt.

 

Enrique Guadarrama Solis (f. 1989) har en bachelor fra Universidad Nacional Autónoma de México og en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han bor og jobber i Oslo. Solis’ kunstneriske praksis dreier seg rundt en utforskning av grafikkens karakteristikker og muligheter, blant annet appropriasjon, reproduksjon og produksjon av serier. Han interesserer seg for tradisjonelle dyptrykkteknikker i kombinasjon med nyere teknologier og jobber ofte i spennet mellom det analoge og det digitale.

 

Erika Reed (f. 1986) har bachelor i Studio Art fra Reed College, Portland, Oregon, USA og master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til kunstutdannelsen har hun i mange år jobbet i brannvesenet i Idaho, USA, og disse erfaringene er bakgrunnen for tematikken i kunstpraksisen hennes. Reed har tatt i bruk kart, planter, fotografier, tegninger, sot og aske som ble sanket i felten for å produsere trykk, håndlaget papir, kunstnerbøker, skulpturer og installasjoner. Hun har laget papir av ruderatplanter fra ørkenen i USA og ballastplanter fra Oslofjorden som skaper lag med teksturer og farger. Resultatet gjenspeiler en historie med industri, katastrofer og menneskelige inngrep, som har formet landskapet slik det er i dag.

 

Espen Tversland (f. 1970) er utdannet ved Statens Kunstakademi og har i løpet av sitt kunstneriske virke fordypet seg i ulike kunstneriske uttrykk og teknikker for å utforske nye måter å stille spørsmål på. Tversland arbeider blant annet med digitalgrafikk i et forsøk på å bearbeide vitenskapelig kunnskap, spirituelle opplevelser, følelser og ukjente fenomener for å skape kunst som kommuniserer med disse uhåndgripelige temaene. Prosessen er en viktig del av arbeidene til Tversland og i et forsøk på å nærme seg et universelt språk i kunsten sin, stiller han seg hele veien spørsmål om «hvorfor er det slik?».

 

Hans Kristian Borchgrevink Hansen (f. 1985) har en master i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og arbeider med litografi, tegning, animasjon, film og kunstnerbøker. Han forsøker å gå varsomt frem og tar motivene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken. Hansen ønsker ikke å forme det han finner etter forutbestemte ideer, men i den grad det er mulig la seg lede av de iboende egenskapene i materialet. Ved hjelp av slike fremgangsmåter prøver han å gjenoppdage våre omgivelser, og avdekke den uendelige detaljrikdommen som omgir oss hvor enn vi befinner oss.

 

Hildegunn Solbø (f. 1971) har sin utdanning fra institutt for metall på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobbet med både illustrasjon, fotografi og installasjoner før hun i de senere årene i større grad har dedikert seg til grafiske teknikker. Arbeidene hennes omhandler temaer som transformasjon og forgjengelighet og hun bruker ofte naturen rundt seg som materiale. Som grafiker har Solbø fordypet seg i ulike dyptrykkteknikker, blant annet fotopolymer. Utover eget kunstnerisk virke har Solbø startet opp grafikkverkstedet Studio 77 på Nesodden.

 

Jane Hupe (f. 1968) har jobbet med grafikk og maleri i over 30 år. Hupe har opparbeidet seg kompetanse på kunstfeltet ved å gå i lære hos, og samarbeide med, profesjonelle billedkunstnere. Hun har blant andre gått i lære hos maleren Kåre Nordvik. Med hans veiledning fordypet hun seg blant annet i farge og komposisjonstenking og spesielt arbeidet med farge ble viktig for Hupe. Hun arbeider med grafikk for å utforske materialene og fargenes muligheter og har avgrenset opplaget til kun ett av hvert trykk. Hun er spesielt interessert i tresnitt som teknikk og utforsker tresnittplaten som selvstendig objekt.

 

Kamil Kak (f. 1994) Har en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han har i tillegg både en bachelor og master i grafikk fra Academy of Fine Arts i Gdansk, Polen. I sitt kunstnerskap interesserer Kak seg blant annet for politisk aktivisme som fenomen, men han refererer også til aktuelle politiske problemstillinger, som fremveksten av høyreekstremistiske bevegelser både i hjemlandet Polen og i resten av Europa. Som grafiker jobber han spesielt med litografi, silketrykk og monotypier. Kak benytter seg ofte av brukte objekter og annet funnet materiale som trykkplate. Som en kontrast til den ofte alvorstunge tematikken han jobber med, er Kaks formspråk både abstrakt, fargerikt og lekent.

 

Kari Kolltveit (f. 1965) har en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og en bachelor i grafikk og tegning fra samme institusjon. Hun har også utdannelse innen typografi og bokdesign noe som ofte kommer til uttrykk i arbeidene hennes. Kolltveit bruker trykk, publikasjoner og objekter for å tematisere politikk, sårbarhet og strategier for overlevelse. Hun forsøker å finne mening i det absurde og meningsløse, i det hun ser på som en kaotisk, irrasjonell og truende verden.

 

Kjellaug Hatlen Lunde (f. 1963) har en intuitiv fremgangsmåte i sin kunstneriske prosess og lar hendene «tenke på sin egen måte» Motivene tar form direkte gjennom hendene i møte med materialene, i noen tilfeller med et ord eller utrykk som omdreiningspunkt. Farge og språk er en stor inspirasjon for henne når hun forsøker å formulere kunst. Hun finner taktil glede over møtet mellom papir, sverte og funnet materiale som kan lage struktur gjennom pressa. Lunde har et eksperimenterende uttrykk der kombinasjoner av teknikker trer frem gjennom installasjon, trykk rett på vegg eller bokbinding.

 

Linde Pieper (f. 1968) er født i Nederland. Hun har studert ved Royal College of Arts i Haag og Norfolk Institute of Fine Art i England. Arbeidene hennes er motivert av farge og imaginære landskap, de er metaforer som hun bruker for å utforske menneskelige følelser som fortapthet, kontemplasjon, undring, håp og skjønnhet. Prosessen er intuitiv for å åpne opp for spontan kommunikasjon mellom materialene, i en søken etter et motiv der abstrakte og figurative elementer smelter sammen. Pieper arbeider både med grafikk og maleri. De grafiske teknikkene hun jobber med, består av tresnitt, monotypier og etsninger.

 

Linn Horntvedt (1984) er bosatt i Sandefjord. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Tromsø og Universitetet i Bergen. I sine arbeider søker hun å forstå landskapet og bruker gjerne sine omgivelser som utgangspunkt. Hun tar i bruk tegning og ulike avtrykksteknikker for å undersøke lagene og segmentene av omverdenen vår og stiller spørsmål omkring hva omgivelsene våre har å si for oss, hvordan de har formet oss og hvordan vi former landskapet. Arbeidene materialiserer seg gjerne som papirarbeider, skulptur, installasjon, egenproduserte kunstnerbøker eller sosiale og deltagende hendelser.

 

Maria Sundby (f. 1977) har en master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo, institutt for farge og bachelor fra samme institusjon, avdeling grafikk. Arbeidene som kan sees hos Norske Grafikere er i hovedsak tresnitt, men hun jobber også med tegning, maleri, installasjon, skulptur og video. De seneste årene har hun også hatt en rekke kunstoppdrag i offentlig rom. Flere av hennes grafiske arbeider har et underliggende politisk budskap, og viser til Sundbys engasjement i både kvinnekamp og urfolks rettigheter. Det visuelle uttrykket i Sundbys arbeider spenner fra det fotografiske til det fabulerende. Flere av av arbeidene har referanser til pop-art og gatekunstens visuelle koder.  Hennes seneste grafiske verk omfatter en serie tresnitt med tema fra naturen, menneskets tilhørighet, og skillet mellom fantasi og virkelighet. Disse arbeidene er basert på ulike symboler og bilder fra egen oppvekst og barndom, satt sammen til et myldrende billedunivers.

 

Sigvei Ringvold (f. 1975) har en master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun samler på spor fra omgivelsene sine både naturens, teknologiens og sitt eget indre univers. I samspillet mellom utforskning og prosess viser hun tillit til matrisens virkekraft og bearbeider det hun opplever som en fragmentering av virkeligheten. Hun leter etter en helhetlig forståelse som ikke skiller kultur fra natur og vitenskap fra ånd, men anerkjenner at motsetninger er gjensidig avhengige av hverandre og gir det mystiske en plass i eksistensen.

 

Vibeke Luther O’Rourke (f. 1979) har studert både kunsthistorie og grafisk design i tillegg til å ha en master i Digital Moving Image fra London Met University. Hun jobber i skillet mellom grafikk og bokkunst med en stor variasjon av teknikker som blant annet tresnitt, blysats, fotopolymer, håndbokbinding, bladgull og eldre bokbinderteknikker hun har studert og utviklet med tanke på kontemporær praksis og bruk. Luther O’Rourke sier om arbeidet sitt at det utforsker sammenhenger og forskjellige sammenstillinger mellom organisk, industrielt og åndelig landskap. I tillegg til eget kunstnerisk virke etablerte hun i 2017 det grafiske verkstedet CrowPress. Stedet fungerer som en paraply for samarbeid, forskning og grafikk og er viet til en kontinuerlig utvikling av tradisjonelle og sjeldne trykke- og bokbinderteknikker tilpasset en moderne praksis.

 

Åsa Polfjärd (f. 1973) har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun bor og jobber i Stockholm. Polfjärd arbeider med grafikk, installasjon, skulptur, tekst og foto. I sin kunst utforsker hun relasjonen mellom natur og moderne utbygging. Et gjennomgående tema i hennes arbeider er byen og hva som skjer med naturen når den påvirkes av urbanisering. Polfjärd interesserer seg for hva som skjer med mennesker når vi lever i byer der bakken sprenges og fjernes, for å erstattes av andre materialer som asfalt og betong.