Nye medlemmer
8. januar – 30. januar 2011

Marius Martinussen, litografi 33 x 60 cm: Light 1

Norske Grafikere har stor glede av å presentere verk av våre nye medlemmer, tatt opp av foreningens jury i 2010. I året som gikk har foreningen juryert inn 12 nye medlemmer, flere enn på svært mange år.

De nye medlemmene er:
Tomas Colbengtson, Marisa Ferreira, Stein Fjelldal, Terje Frøyland, Ingebjørg Une Hagen, Ola Jonsrud, Camilla Kloster, Marius Martinussen, Elisabeth Mathisen, Elin Rødseth, Erik Solheim og Julie Tennes.

Den sterke medlemsveksten er et tydelig uttrykk for at stadig flere billedkunstnere beskjeftiger seg med, og interesserer seg for grafikk. Dette kommer også til uttrykk gjennom en voksende tilstrømning til Norske Grafikeres Verksted og den økte søkningen til flere av landets grafikkutdanninger, som blant andre grafikkutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Utstillingen byr på verk i en rekke grafiske teknikker, og i en rekke forskjellige stilarter og uttrykk. Her møter vi arbeider av mer etablerte kunstnere, som Elisabeth Mathisen og Ingebjørg Une Hagen, og yngre grafikere som enda ikke har avsluttet sin grafikkutdannelse, som Julie Tennes som med sine 21 år er det yngste medlemmet foreningen noen sinne har tatt opp. Flere av de nye medlemmene har for øvrig allerede markert seg som fremadstormende navn på den norske samtidskunstscenen, som Marius Martinussen og Camilla Kloster.

Utstillingen viser den høye kvaliteten som preger norsk samtidsgrafikk, og er en indikasjon på hvor grafikken som kunstuttrykk beveger seg i dag.  Det høye antallet nye medlemmer er også et uttrykk for at foreningen Norske Grafikere har vind i seilene og blir oppfattet som viktig av et stadig økende antall billedkunstnere. Dette er forøvrig en  glimrende anledning til å skaffe seg verk av kommende navn innen norsk samtidsgrafikk.

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 8. januar kl. 13.00.